Zorg dat je erbij bent! Meld je aan voor de Algemene Ledenvergadering Jeugdwerk Limburg op 3 juni!
Jeugdwerk Limburg
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Zes praktische tips om discriminatie binnen jeugdwerkorganisaties aan te pakken

Drie praktische stappen om discriminatie binnen jeugdwerkorganisaties aan te pakken

In 2023 gaf meer dan 10% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar aan zich het afgelopen jaar gediscrimineerd te voelen. Dit probleem komt ook voor binnen jeugdwerkorganisaties, waar jongeren zich soms buitengesloten voelen door hun afkomst, geslacht, levensovertuiging of seksuele oriëntatie.
Hoe kun jij als jeugdwerkorganisaties actief bijdragen aan een inclusieve omgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt? Hier zijn zes concrete stappen.

Tip 1: Educatieve workshops en open dialoog stimuleren

Begin met het geven van educatie. Het is belangrijk dat zowel leiders als jongeren begrijpen wat discriminatie is en hoe het zich kan uiten. Organiseer scholingen over inclusiviteit en diversiteit.
Gebruik echte voorbeelden om te laten zien hoe subtiel discriminatie kan zijn en wat de effecten zijn.

Bewustwording is de eerste stap naar verandering. Start met het organiseren van laagdrempelige activiteiten die het bewustzijn en begrip vergroten. Denk aan:

  • Maak kunstwerken maken rondom het thema inclusiviteit.
  • Organiseer een multiculturele sportdag of een buurtfeest dat diversiteit viert.
  • Voer een musical op over racisme en discriminatie.

Deze activiteiten zijn een prima start voor gesprekken en helpen stereotypen te doorbreken.

Tip 2: Zet een duidelijk anti-discriminatiebeleid op

Stel samen omgangsregels op dat discriminatie niet geaccepteerd wordt. Dit zorgt ervoor dat de gemaakte regels ook worden uitgevoerd en gehandhaafd. Belangrijk hierbij is dat er een cultuur wordt gecreëerd waarbij leiders en jongeren elkaar durven aan te spreken als iemand zich hier niet aan houdt.

Zorg dat in het beleid is opgenomen welke stappen nodig zijn voor het melden van discriminatie en ook dat deze voor iedereen duidelijk en toegankelijk zijn.

Tip 3: Leer herkennen en durf elkaar aan te spreken

Laat racisme en discriminatie nooit onbesproken, of het nu individueel of in groepsverband plaatsvindt. Als iemand een racistische of discriminerende opmerking maakt, vraag dan direct waarom hij of zij dit zegt. Probeer te begrijpen of het om een losse opmerking, een grap of een uitlokking gaat.

Gaat het om een concreet conflict of worden andere problemen afgereageerd? Stimuleer open communicatie: Moedig alle leiders/deelnemers van de organisatie aan om ervaringen te delen en voor zichzelf te spreken. Dit versterkt niet alleen hun zelfvertrouwen, maar zorgt er ook voor dat iedereen zich gehoord en gerespecteerd voelt.

Tip 4: Weerspiegel diversiteit in leiderschap

Probeer ervoor te zorg dat de diversiteit van de gemeenschap weerspiegeld wordt in de samenstelling van de leiders/deelnemers. Dit toont een echte toewijding aan inclusiviteit en biedt rolmodellen voor jongeren.

Tip 5: Bied een veilige ruimte

Zorg ervoor dat er een veilige omgeving is waarin leiders/deelnemers zich kunnen uiten en waar eventuele problemen kunnen worden besproken. Dit kan door fysieke ruimtes aan te bieden waar leiders/deelnemers zich kunnen terugtrekken.

Tip 6: Vier diversiteit met activiteiten

Organiseer activiteiten die diversiteit vieren en jongeren van verschillende achtergronden samenbrengen. Zo leren ze over culturen en deze te waarderen. Denk aan multiculturele festivals, een American Party met hapjes uit verschillende landen of interactieve workshops. Dit soort evenementen stimuleren begrip en
samenwerking tussen jongeren met diverse achtergronden.

Continu proces

Het bevorderen van een inclusief klimaat binnen jeugdwerk vraagt om een actieve benadering en toewijding van alle betrokkenen binnen je organisatie. Door educatie, een sterk beleid en het bevorderen van een inclusieve cultuur, kun je als jeugdwerkorganisatie een omgeving creëren waar alle jongeren zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen.

Project ‘Onbeperkt Jeugdwerk!’: Waar elk kind kan meedoen

Dit artikel is onderdeel van ons project “Onbeperkt Jeugdwerk!”, dat zich richt op het creëren van een open en toegankelijk jeugdwerk waar niemand wordt buitengesloten. Het doel is om ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht afkomst, lichamelijke of geestelijke beperkingen, seksuele geaardheid of financiële
status, de kans krijgt om volwaardig deel te nemen aan jeugdactiviteiten.

Ontdek meer over project Onbeperkt Jeugdwerk. Of neem deel aan het gesprek op 27 mei en ontdek hoe je inclusief jeugdwerk bevordert tijdens een inspirerende digitale sessie in samenwerking met het Verwey Jonker Instituut.

Updates en nieuwtjes

contact-jeugdwerk-limburg

Heb je vragen of wil je eens kennismaken?
Bel dan het bovenstaande nummer of stuur een mail naar info@jeugdwerklimburg.nl.

Blijf op de hoogte

Ontvang praktische informatie, handige tips en interessante nieuwtjes over het jeugd- en jongerenwerk in Limburg direct in je mail.