Neem deel aan het Online vragenuur met bestuur en maak kennis met Mandy Römkens op 22 april.
Jeugdwerk Limburg
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Onbeperkt jeugdwerk

Wij geloven dat ieder kind de kans moet krijgen om mee te doen aan activiteiten, ongeacht eventuele beperkingen. Of het nu gaat om belemmeringen op basis van afkomst, lichamelijke of geestelijke capaciteiten, financiële situatie, geaardheid of het ontbreken van een lidmaatschap. Wij streven naar een jeugdwerk waarin deze factoren geen drempel vormen voor deelname.
Onbeperkt Jeugdwerk - inclusie en diversiteit

Iedereen moet mee kunnen doen

Het project “Onbeperkt Jeugdwerk!” heeft als doel om ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht eventuele beperkingen zoals afkomst, beperking, geaardheid of financiële status, de mogelijkheid heeft om volwaardig deel te nemen aan jeugdactiviteiten. We streven naar een open en toegankelijk jeugdwerk waarin niemand wordt buitengesloten.

Om dit te realiseren, organiseren we sparring bijeenkomsten met maatschappelijke organisaties. Tijdens deze bijeenkomsten brengen we gezamenlijk de knelpunten bij deelname aan jeugdactiviteiten in kaart. We willen inzicht krijgen in de obstakels die verschillende groepen ervaren en begrijpen welke behoeften er zijn op het gebied van inclusief jeugdwerk.

Handvatten voor inclusief en toegankelijk jeugdwerk

Op basis van de verzamelde informatie uit de sparring bijeenkomsten, zullen we vervolgsessies organiseren. 

Tijdens deze sessies werken we samen aan de ontwikkeling van een product met tips en richtlijnen voor inclusief jeugdwerk. Dit product zal concrete handvatten bieden aan jeugdwerkers, organisaties en gemeentes om drempels weg te nemen en ervoor te zorgen dat jeugdactiviteiten voor iedereen toegankelijk zijn.

Met het project “Onbeperkt Jeugdwerk!” streven we naar een inclusief jeugdwerk waarin iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen. We geloven dat het bundelen van krachten, het delen van kennis en het bewustmaken van mogelijkheden bijdraagt aan het creëren van een samenleving waarin niemand wordt uitgesloten van jeugdactiviteiten.

Welke thema’s pakken we aan?

Armoede

In kaart brengen van de diverse mogelijkheden die de gemeentes in Limburg bieden in het kader van armoedebeleid. Denk hierbij aan gratis uitjes, zomer-/winterpakketten, vergoedingen voor spel en/of sport, kortingen bij diverse winkels, organisaties, enzovoort. Door deze mogelijkheden te inventariseren en te communiceren, dragen we bij aan het vergroten van de inclusiviteit van het jeugdwerk en maken we het probleem van armoede zichtbaarder.

Afkomst

Ook bevorderen we interculturele uitwisseling en begrip binnen het jeugdwerk, waarbij we jongeren met verschillende etnische achtergronden ondersteunen en empowerment bieden. Denk ook aan het behouden van de Limburgse taal en cultuur en het stimuleren daarvan onder jeugd- en jongeren wat leidt tot meer inclusiviteit binnen de Limburgse gemeenschap.

Beperkingen

Daarnaast richten we ons op het toegankelijk maken van jeugdactiviteiten voor jongeren met fysieke, mentale of zintuiglijke beperkingen. We passen programma’s en activiteiten aan om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van deze jongeren en werken aan het bestrijden van stigmatisering.

Geaardheid

Binnen dit initiatief streven we naar een jeugdwerkorganisatie waarin diversiteit wordt omarmd. We organiseren activiteiten en voorlichting om bewustwording te creëren over genderidentiteit en seksuele diversiteit, en we zetten ons in voor een veilige en ondersteunende omgeving voor LGBTQ+-jongeren.

Meer informatie

Uitkomst project "geen financiële drempel voor deelname
Uitkomst project "geen financiële drempel voor deelname

Heb je tips voor dit project?

Deel ze met ons! We zijn benieuwd naar jouw suggesties om het project nog effectiever te maken.

lid
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.