Neem deel aan het Online vragenuur met bestuur en maak kennis met Mandy Römkens op 22 april.
Jeugdwerk Limburg
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Vrijwilligerswerk verplichten op middelbare scholen

Het is een onderwerp dat volop in discussie is. Moet de maatschappelijke stage weer verplicht worden of niet? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit een waardevolle ervaring wordt voor zowel scholen als leerlingen? Daar hebben we jouw hulp bij nodig!

Tussen 2011 en 2014 was de maatschappelijk stage voor alle leerlingen verplicht. Tijdens hun schoolperiode moesten zij tussen de 30 en 60 uur stage afleggen. Hier kwam veel kritiek op, omdat vrijwilligerswerk immers vrijwillig is en niet verplicht. Sinds 2015 is de stage niet meer verplicht en ontvangen scholen geen geld meer voor de stage van de overheid.

Het belang van maatschappelijke stages

Jeugdwerk Limburg is ervan overtuigd dat vrijwilligerswerk (in de vorm van maatschappelijke stage) als onderdeel van het lesprogramma op scholen voor jongeren een unieke kans biedt om kennis te maken met het dragen van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen. Zij worden zo meer betrokken bij de samenleving en gestimuleerd om vrijwilligerswerk te gaan doen die bij hun past. Daar kunnen vrijwilligersorganisaties die met een tekort aan vrijwilligers kampen weer hun voordeel mee doen.

Ook helpt zo’n stage de jongeren bij het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden, zoals teamwork, communicatie en leiderschap. Tegelijkertijd willen we dat de stage als een waardevolle aanvulling op hun ontwikkeling wordt ervaren in plaats van een verplichting vanuit school.

Daarom wil Jeugdwerk Limburg binnen het project ‘Jongeren en vrijwilligerswerk’ inventariseren welke scholen actief zijn met de maatschappelijke stage en op welke manier deze scholen een match maken tussen leerling en vrijwilligersorganisatie. Deze verschillende aanpakken kunnen wellicht interessant zijn voor andere (nog) ‘niet-actieve’ scholen. Dit komt ook het lokale jeugdwerk ten goede bij de werving van vrijwilligers.

Deel jouw inzicht en maak het verschil!

Als welzijnsorganisatie, (vrijwilliger)organisatie, stichting en vereniging speel jij een belangrijke rol in het stimuleren van vrijwilligerswerk onder jongeren en het aanbieden van stageplaatsen. Wij nodigen je graag uit om mee te denken over de beste aanpak en oplossingen. Want jouw inzicht en expertise zijn waardevol voor ons! Daarom willen we je vragen om deel te nemen aan onze enquête. Deze enquête is speciaal ontworpen om input te verzamelen vanuit de praktijk, zodat we samen kunnen werken aan een positieve en effectieve benadering om scholen te stimuleren aan de slag te gaan met vrijwilligerswerk.

Dus, help ons scholen in Limburg te stimuleren om met vrijwilligerswerk aan de slag te gaan en vul de enquête in! Samen kunnen we een verschil maken!

Alvast hartelijk bedankt voor jouw medewerking.

Website: Vul de enquête in

Updates en nieuwtjes

contact-jeugdwerk-limburg

Heb je vragen of wil je eens kennismaken?
Bel dan het bovenstaande nummer of stuur een mail naar info@jeugdwerklimburg.nl.

Blijf op de hoogte

Ontvang praktische informatie, handige tips en interessante nieuwtjes over het jeugd- en jongerenwerk in Limburg direct in je mail.