Neem deel aan het Online vragenuur met bestuur en maak kennis met Mandy Römkens op 22 april.
Jeugdwerk Limburg
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Veiligheid Binnen Handbereik!

Veiligheid in jeugdactiviteiten​

Binnen vrijwilliger organisaties wordt veiligheid een steeds belangrijker onderwerp. Dit project richt zich op het minimaliseren van risico’s en het ondersteunen van vrijwilligers bij het veiliger maken van hun activiteiten. Hierdoor verbeteren we niet alleen de kwaliteit van de activiteiten, maar ook de werkomstandigheden van vrijwilligers.

Een belangrijk initiatief dat we promoten is “In Veilige Handen”, dat tot doel heeft grensoverschrijdend gedrag binnen vrijwilligersorganisaties te voorkomen. Dit omvat pesten, seksuele intimidatie, agressie en discriminatie. We faciliteren ook laagdrempelige toegang tot kennis van vertrouwenscontactpersonen, zodat betrokkenen weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning en advies.

Versterken van Veiligheid in het Jeugdwerk

Daarnaast streven we naar het veiliger maken van activiteiten en organisaties als geheel. We moedigen het gebruik van Risico-inventarisatie en -evaluatie aan, waarbij per activiteit of deel van de organisatie de risico’s worden geïdentificeerd en geëvalueerd. Dit helpt bij het creëren van een veilige werkomgeving. Organisaties die hun zaken goed op orde hebben, kunnen het Veiligheidsvignet van Jeugdwerk Limburg aanvragen als erkenning van hun inzet voor veiligheid.

Ook richten we ons op beleidsniveau, waarbij we aandacht besteden aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet heeft tot doel wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten binnen verenigingen en stichtingen te voorkomen.

Bovendien besteden we ook aandacht aan andere aspecten van veiligheid, zoals organisatie, bedrijfshulpverlening, omgangsvormen, gebouwen en buitenterreinen, activiteiten, verkeer en voedselveiligheid. Door bewustwording en het implementeren van passende maatregelen streven we ernaar een veilige en beschermende omgeving te creëren waarin iedereen zich veilig voelt en waarin risico’s tot een minimum worden beperkt.

Welke thema’s pakken we aan?

In veilige handen

Het bevorderen van bewustzijn en het nemen van preventieve maatregelen om risico’s en grensoverschrijdend gedrag te minimaliseren. Dit draagt bij aan het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving.

Veiligheidsbeheer

Het beheren van veiligheidsaspecten binnen de organisatie d.m.v. beleidsontwikkeling, protocollen en procedures, en het versterken van de capaciteiten van vrijwilligers en betrokkenen via training en educatie.

Veilig online

Het aanpakken van veiligheidsaspecten met betrekking tot het online gedrag van jongeren, zoals cyberpesten, privacybescherming, veilig gebruik van sociale media en bewustwording van online risico’s.

Veiligheid in jeugdactiviteiten

Het waarborgen van veiligheid door het opstellen van protocollen, het trainen van vrijwilligers in EHBO, en het zorgen voor een veilige omgeving. Zodat jongeren onbezorgd kunnen deelnemen aan sportevenementen, kampen en andere activiteiten.

Wil je meer weten over dit project, neem dan contact met ons op.

Bekijk ook zeker de tips in onze veiligheidswerkmap om je al op weg te helpen voor een meer sociale en fysieke veilige omgeving voor je organisatie.

Updates en nieuwtjes

contact-jeugdwerk-limburg

Heb je vragen of wil je eens kennismaken?
Bel dan het bovenstaande nummer of stuur een mail naar info@jeugdwerklimburg.nl.

Blijf op de hoogte

Ontvang praktische informatie, handige tips en interessante nieuwtjes over het jeugd- en jongerenwerk in Limburg direct in je mail.