Fondsen voor burgerinitiatieven

Ben je op zoek naar fondsen voor een burgerinitiatief? Kijk hier!

Algemeen

Nederland kent veel fondsen. Voor fondsaanvragen is informatie nodig, een projectplan. Om te weten wat er allemaal nog meer nodig is kun je de onlinecursus fondsenwerving doen. Voor vragen en/of meer informatie, neem gerust contact met ons op. Enkele fondsvoorbeelden:

VSB Fonds

Het doel van de stichting is - zonder winstoogmerk - een bijdrage te leveren in haar werkgebied aan het behoud en het verbeteren van een leefbare samenleving met het oog op een duurzame toekomst, alles in de ruimste zin des woords.

Jantje Beton

Jantje beton heeft een nieuw beleid en kiest jaarlijks nog maar 25 speelplekken die maximaal 10.000 euro kunnen krijgen. 

Oranjefonds

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door deze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen.

Het Gehandicapte Kind (NSGK)

Geen kind zonder vriendjes. Dat is onze droom.  De grootste beperking van kinderen is vaak niet de handicap zelf, maar de drempels die hen ervan weerhouden om samen op te groeien. Wij steunen projecten die deze drempels opheffen. Zodat kinderen samen kunnen spelen, leren en sporten.

Clemens Stichting

Wij steunen projecten op het gebied van sociaal maatschappelijke jeugdzorg in Zuid Limburg, zodat onze doelgroep zich positief kan ontwikkelen. Zo steunden wij eerder projecten van o.a.: 

Postcodeloterijbuurtfonds

Het Postcode Loterij Buurtfonds helpt buurtprojecten voor een leefbare buurt snel te realiseren en nodigt alle buurtbewoners in Nederland uit om in actie te komen.

De Stichting Fonds voor Sociale instellingen (FSI)

Het doel van de stichting is het beheren en exploiteren van vermogen en het bevorderen van de sociale belangen en culturele ontwikkeling in Zuid-Limburg in het algemeen en meer in het bijzonder ten behoeve van betrokkenen bij het mijnverleden.

Stichting Doen

Stichting DOEN ondersteunt voorlopers die zich inzetten voor een groene, sociale en creatieve samenleving

Univé Buurtfonds

Elkaar helpen. Dat zit in het DNA van Univé. Samen risico’s voorkomen. En als er toch iets misgaat de gevolgen zoveel mogelijk beperken. Stichting Univé Buurtfonds ondersteunt allerlei initiatieven en activiteiten die daar écht aan bijdragen. Bij u in de buurt. Kleinschalig. Maar wel met een blijvend effect. Bent u bezig met een mooi project in uw buurt? Of wilt u een project opzetten? Kijk dan of wij u kunnen helpen.

Leefbaarheidsfonds Wonen Limburg

Met het Leefbaarheidsfonds richten we ons op tastbare projecten in buurten en wijken. Maar we vinden ook andere activiteiten belangrijk die de leefbaarheid bevorderen. Denk aan buurtactiviteiten waarbij buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar aan de slag gaan. Wonen Limburg draagt graag bij aan deze en andere maatschappelijke activiteiten.

Boshuysen

Het bevorderen van de opvang, verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jeugdige personen, in beginsel niet ouder dan dertig jaar, die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben.

Kansfonds

Kansfonds wil uitsluiting van kwetsbare mensen voorkomen door lokale initiatieven op weg te helpen, waarin mensen omzien naar elkaar. De projecten die Kansfonds steunt zijn altijd gericht op kwetsbare mensen die de aansluiting (dreigen te) missen met de samenleving. Om welke reden ook. Ze hebben geen contacten met anderen in de buurt. Ze leven in armoede. Ze hebben geen veilig thuis meer of zijn slachtoffer van geweld. Ze worden ernstig beperkt door een handicap. Of worstelen met veel problemen tegelijkertijd.

Stichting Madurodam Kinderfonds

Madurodam Kinderfonds heeft tot doel het verlenen van steun en bijstand in de ruimste zin des woords aan instellingen die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen; alsmede het zelf initiëren en uitvoeren van activiteiten waarbij zij ontmoetingen tussen kinderen en/of jongeren onderling en met andere stimuleert en die bijdragen aan de hiervoor genoemde belangen; beide in het bijzonder ten bate van kinderen en jongeren.’ 

Pure energie Fonds

Het Pure Energie Fonds ondersteunt projecten die bijdragen aan een duurzame samenleving in Nederland. Het is een onafhankelijke stichting met als doelstelling om duurzame projecten te stimuleren en te helpen realiseren.

Janivo Stichting

De Janivo Stichting steunt sociale projecten in Nederland voor en/of door kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar. Er is een voorkeur voor projecten die zich richten op kinderen en jonge mensen in een achterstandspositie of kwetsbare situatie.

Vriendenfonds

Het fonds ondersteunt sociale ondernemingen die ervoor zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer mee kunnen doen. En het steunt kunst- en cultuurinitiatieven die midden in de maatschappij staan, de wereld kritisch bevragen en mensen uit alle lagen van de samenleving betrekken. 

Old Grand Dad

Het bevorderen en ondersteunen van sport, spel en beweging, in welke vorm dan ook, voor jeugdigen met een beperking tot 30 jaar

Prins Bernard Cultuurfonds

Stichtingen en verenigingen kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater en film, natuur, wetenschap of buurtcultuur.

Cultuurparticipatiefonds Limburg
Het bevorderen van de deelname van inwoners van Limburg aan culturele activiteiten door projecten en activiteiten te ondersteunen, die daaraan bijdragen. Aanvragen worden behandeld door Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg.

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De Fundatie richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid.

Nationaal Ouderen Fonds

Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor ouderen in Nederland. Wij geloven in de kunst van het samen ouder worden en de kunst van het ouder zijn. Ouderen krijgen mogelijkheden en kansen om oud te worden zoals zij dit zelf willen. De oudere is betrokken bij de samenleving op de manier die hij of zij wenst. Wij richten ons hierbij op drie pijlers;

  • Stimuleren van actief ouder worden;
  • Inspireren tot een leeftijdsvriendelijke omgeving;
  • Bestrijden van eenzaamheid.

Het Elisabeth Strouven Fonds 

Het Elisabeth Strouven Fonds biedt financiële ondersteuning aan initiatieven van organisaties en instellingen in Maastricht en omstreken. Dat doen we binnen de giftendomeinen Sociaal-maatschappelijk, Kunst & Cultuur en Natuur & Landschap. Ook geven wij advies rond het indienen van een aanvraag en brengen we partijen samen die hetzelfde doel nastreven. Zo helpen we mee aan een goed functionerende en leefbare samenleving.

Voor vragen en meer informatie, neem gerust contact met ons op. 

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.