Meld je aan voor de Algemene Ledenvergadering Werkplan & Begroting 2025 op 5 september!
Jeugdwerk Limburg
Search
Close this search box.

Vereniging Kleine Kernen Limburg

Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) is samen met Huis voor de Sport en Cultuur een project gestart waarbij verenigingsgebouwen worden verduurzaamd. Als vereniging kun je je hiervoor aanmelden en plant de projectcoördinator een intakegesprek. Hieruit volgen adviezen waar het bestuur mee aan de slag kan. Indien gewenst kunnen de aangesloten partijen hierbij ondersteunen.

Waarvoor hebben we ondersteuning nodig?

MFA’s verschillen van soorten gebruikers én eigendomssituaties. Dit maakt het verduurzamen complex, omdat het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel ontbreekt. Dit heeft als gevolg dat initiatieven tot verduurzamen onvoldoende van de grond komen.

Daarbij ligt de corebusiness van MFA’s bij de verenigingen en inwoners van de directe omgeving. Het gebouw dient slechts deze corebusiness. Dit betekent dat met een vitaliteitsscan ook de toekomstbestendigheid van de accommodatie in kaart wordt gebracht.

Waarom is dit allemaal nodig?

In het Klimaatakkoord van juni 2019 staat een streefdoel van 49% CO2-reductie t.o.v. 1990 in 2030 benoemd en een einddoel van 95% CO2-reductie in 2050. Deze doelen hebben betrekking op meerdere sectoren. Als onderdeel van het gemeentelijk vastgoed kennen ook Multi Functionele Accommodaties (MFA’s) een verduurzamingsopgave. In MFA’s vind je vaak gemeenschapshuizen, clubgebouwen, jeugdhonken en schutterslokalen en andere verenigingsgebouwen.

Website: VKKL

Updates en nieuwtjes

contact-jeugdwerk-limburg

Heb je vragen of wil je eens kennismaken?
Bel dan het bovenstaande nummer of stuur een mail naar info@jeugdwerklimburg.nl.

Blijf op de hoogte

Ontvang praktische informatie, handige tips en interessante nieuwtjes over het jeugd- en jongerenwerk in Limburg direct in je mail.