Meld je aan voor de Algemene Ledenvergadering Werkplan & Begroting 2025 op 5 september!
Jeugdwerk Limburg
Search
Close this search box.

Sociale veiligheid (methodiek “in veilige handen”)

De training ‘Sociale Veiligheid’ richt zich op het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving voor minderjarigen binnen jeugd- en jongerenorganisaties. Deze training is van essentieel belang voor organisaties die met kinderen en jongeren werken. Het gaat hierbij niet alleen om fysieke veiligheid, maar ook om het waarborgen van een psychosociaal veilige omgeving.

Kernpunten van de training:

 1. Herkennen van ongewenst gedrag:
  • Leer de signalen en kenmerken van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag te herkennen.
 2. Preventieve maatregelen:
  • Verkrijg inzicht in hoe je de risico’s van ongewenst gedrag kunt verminderen door proactief en preventief beleid.
 3. Passende acties:
  • Ontdek welke stappen je kunt ondernemen om adequaat te reageren wanneer ongewenst gedrag zich voordoet.
 4. Voorkomen van grensoverschrijdend gedrag:
  • Leer strategieën om te voorkomen dat individuen met verkeerde intenties actief worden binnen je organisatie.
 5. Reactie op incidenten:
  • Ontwikkel vaardigheden om effectief om te gaan met situaties waarin grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt, zowel tussen vrijwilligers en deelnemers als tussen deelnemers onderling.

De training benadrukt het belang van bewustwording en geeft praktische handvatten om een veilige en inclusieve omgeving te creëren. Door deel te nemen aan deze training, kun je als organisatie niet alleen problemen voorkomen maar ook een positieve en ondersteunende sfeer bevorderen waarin alle deelnemers zich veilig en gerespecteerd voelen.

Voor wie is de training bedoeld

Deze training is essentieel voor vrijwilligers en bestuurders van jeugd- en jongerenwerkorganisaties, buurthuizen en soortgelijke instellingen die actief zijn met minderjarigen.

Doel en resultaat van de training

Het doel van de training Sociale Veiligheid is om deelnemers uit te rusten met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een veilige omgeving te creëren en in stand te houden voor kinderen en jongeren binnen hun organisaties. De training is gericht op het versterken van het bewustzijn en het vermogen om adequaat te handelen in situaties van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag.

Na afloop van de training zullen de deelnemers niet alleen een dieper inzicht hebben in het belang van sociale veiligheid, maar ook concrete handvatten hebben om dit binnen hun organisatie toe te passen.

Duur en structuur

De training Sociale Veiligheid is zorgvuldig opgebouwd om de deelnemers in een compacte sessie van ongeveer 2 uur de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen.

De sessie begint met een interactieve discussie waarbij deelnemers leren om waarnemingen objectief te beoordelen. Dit helpt hen om situaties helder te zien en juist te interpreteren.

Tijdens de training wordt gebruikgemaakt van beeldmateriaal om voorbeelden van persoonlijke reacties in specifieke situaties te illustreren. Dit helpt de deelnemers om de theorie in praktijkvoorbeelden te zien.

Deelnemers krijgen de gelegenheid om ervaringen te delen over hoe zij of anderen in moeilijke situaties hebben gehandeld. Dit stimuleert het leren van elkaar en biedt verschillende perspectieven op het omgaan met uitdagende omstandigheden.

Aan het einde van de training is er ruimte voor evaluatie en reflectie. Deelnemers krijgen de kans om te reflecteren op wat ze hebben geleerd en hoe ze dit kunnen toepassen in hun eigen werkomgeving.

Certificering

Er is geen formele certificering verbonden aan deze training.

Aanvullende opties om de Sociale Veiligheid te bevorderen

Jeugdwerk Limburg biedt naast de reguliere training Sociale Veiligheid ook een reeks aanvullende opties aan om organisaties verder te ondersteunen in het creëren van een veilige omgeving voor kinderen en jongeren. Deze aanvullende opties zijn:

 1. Voorlichtingsavonden:
  • Organisatie van voorlichtingsavonden voor lokale vrijwilligersorganisaties. Deze sessies zijn gericht op het vergroten van bewustzijn en het verstrekken van informatie over sociale veiligheid.
 2. Opleiden van adviseurs Sociale Veiligheid:
  • Opleiding en inzet van vrijwilligers als ‘adviseurs sociale veiligheid’ binnen organisaties. Deze adviseurs hebben als taak om het bestuur te adviseren over preventieve maatregelen en bij incidenten handelend op te treden.
 3. Advisering en beleidsontwikkeling:
  • Advisering bij het ontwikkelen van preventief beleid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Hierbij wordt organisaties ondersteund in het opstellen van concrete beleidsmaatregelen.
 4. Ondersteuning bij aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG):
  • Assistentie bij het aanvragen van de gratis Verklaring Omtrent Gedrag, een belangrijk instrument in het waarborgen van de veiligheid binnen de organisatie.
 5. Vertrouwenscontactpersoon:
  • Jeugdwerk Limburg kan ook functioneren als een vertrouwenscontactpersoon voor lid-organisaties. In deze rol bieden wij een luisterend oor en advies bij vraagstukken rondom sociale veiligheid.

Deze aanvullende opties vormen een belangrijk onderdeel van de inspanningen van Jeugdwerk Limburg om een veilige omgeving voor kinderen en jongeren binnen het jeugd- en jongerenwerk te garanderen. Neem contact op voor meer informatie.

 • Duur: Ongeveer 2 uur.
 • Certificering: Niet van toepassing.
 • Aantal Deelnemers: Min. 2 personen en max. 12 personen.
 • Kosten: € 99,00 voor leden, € 395,00 voor niet-leden per organisatie.
 • Aanvraagtijd: Minimaal 4 weken voor aanvang.

De training wordt gegeven door de adviseurs van Jeugdwerk Limburg.

Voor meer informatie over de methodiek “In Veilige handen”, kan je ook terecht op de website: In veilige handen

Boek deze training

Vul hieronder je gegevens in en wij nemen binnen 48 uur contact met je op om alle details samen met je door te nemen.

Gerelateerde trainingen

contact-jeugdwerk-limburg

Heb je vragen of wil je eens kennismaken?
Bel dan het bovenstaande nummer of stuur een mail naar info@jeugdwerklimburg.nl.

Blijf op de hoogte

Ontvang praktische informatie, handige tips en interessante nieuwtjes over het jeugd- en jongerenwerk in Limburg direct in je mail.