Neem deel aan het Online vragenuur met bestuur en maak kennis met Mandy Römkens op 22 april.
Jeugdwerk Limburg
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Teruggaaf energiebelasting

De overheid wil dat je zuiniger en efficiënter omgaat met energie. Daarom heft de overheid belasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Door de belasting wordt de totaalprijs van energie hoger. Een hogere energieprijs kan mensen stimuleren minder energie te gebruiken.

Wat is teruggaaf energiebelasting?

Waarschijnlijk komt jouw instelling in aanmerking voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting. Deze energiebelasting betaalt u aan het energiebedrijf en staat op de eindfactuur over de verbruiksperiode. De teruggaaf is 50% van de energiebelasting die het energiebedrijf in rekening heeft gebracht, min de ‘heffingskorting’.

Wanneer kom je hiervoor in aanmerking?

Als je voldoet aan 1 of meer van onderstaande eisen:

  • Beheert jouw organisatie een gebouw dat voor minstens 70% bestemd is voor openbare erediensten of voor het houden van openbare bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard?
  • Hebt je van de belastingdienst een beschikking gekregen waarin ze je organisatie aanwijzen als algemeen nut beogende instelling (ANBI)?
  • Behartigt jouw organisatie een sociaal belang?
  • Heeft jouw organisatie als doel een gebouw te beheren en te exploiteren voor ANBI’s of instellingen die een sociaal belang behartigen?

Wat is opslag duurzame energie (ODE)?

Met ingang van 1 januari 2013 betaal je over elektriciteit en aardgas naast de energiebelasting ook de ODE (opslag duurzame energie- en klimaattransitie). Deze opslag vind je ook op de eindfactuur van jouw energiebedrijf. Hiervoor geldt ook de teruggaaf van 50%.

Verzoek op tijd doen

Om voor teruggaaf in aanmerking te komen, moet je binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode een verzoek doen. De Belastingdienst behandelt jouw verzoek en betaald het bedrag aan je terug als je aan de voorwaarden voldoet. Als jouw verzoek te laat is nemen zij het verzoek toch (ambtshalve) in behandeling. Dit betekent dat je dan niet in beroep kunt gaan en geen bezwaar kunt maken tegen hun beslissing op dit verzoek.

Hoe kan je een teruggave aanvragen?

Met het onderstaande formulier kun je als organisatie teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE; tot 1 januari 2020 ‘opslag duurzame energie’ genaamd) die je hebt betaald voor het verbruik van aardgas en/of elektriciteit in een onroerende zaak.

Invullen en opsturen

Vul het formulier in op de computer in en druk hem af. Rond bedragen af op hele euro’s. Je mag dat in jouw eigen voordeel doen. Stuur het ingevulde formulier naar: Belastingdienst Postbus 3091 6401 DN Heerlen. De bladzijden met de toelichting hoeft je niet in te sturen.

Heb je nog vragen?

In de toelichting bij het onderstaande formulier en op deze website vindt je meer informatie. Voor vragen over de teruggaafregeling van de energiebelasting en ODE kun je bellen met de Belastingtelefoon: 0800-0543, op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Website: Verzoek Teruggaaf energiebelasting

Updates en nieuwtjes

contact-jeugdwerk-limburg

Heb je vragen of wil je eens kennismaken?
Bel dan het bovenstaande nummer of stuur een mail naar info@jeugdwerklimburg.nl.

Blijf op de hoogte

Ontvang praktische informatie, handige tips en interessante nieuwtjes over het jeugd- en jongerenwerk in Limburg direct in je mail.