Meld je aan voor de Algemene Ledenvergadering Werkplan & Begroting 2025 op 5 september!
Jeugdwerk Limburg
Search
Close this search box.

Jongeren en vrijwilligerswerk

Bij Jeugdwerk Limburg stimuleren we jongeren om de waarde van vrijwilligerswerk in jeugdorganisaties te ontdekken. Via workshops op middelbare scholen en binnen het beroepsonderwijs dragen we bij aan de maatschappelijke stageplicht. We werken actief samen met scholen die deze plicht al uitvoeren, om zo ook andere scholen te inspireren en bij te dragen aan het werven van vrijwilligers voor lokale jeugdorganisaties.
Jongeren en vrijwilligerswerk

Samen bouwen aan een sterker jeugdwerk

Het project “Jongeren en Vrijwilligerswerk” richt zich op het aanpakken van het belangrijke thema van het werven van voldoende vrijwilligers voor jeugdwerkorganisaties. Veel organisaties ervaren een tekort aan vrijwilligers, wat leidt tot het schrappen of stopzetten van activiteiten. Ons doel is ervoor te zorgen dat deze organisaties blijven bestaan en een bloeiende gemeenschap kunnen blijven bieden.

Verschillende benaderingen en strategieën om het vrijwilligersvraagstuk aan te pakken

We richten ons op verschillende aspecten van het vrijwilligersvraagstuk. Ten eerste, het aanpakken van genderongelijkheid in vrijwilligersorganisaties. Veel organisaties hebben een overschot aan vrouwelijke vrijwilligers en willen graag ook meer betrokkenheid van jongens. We ontwikkelen strategieën en activiteiten om jongens te betrekken en hen bewust te maken van de mogelijkheden en voordelen van vrijwilligerswerk in jeugdwerkorganisaties.

Daarnaast richten we ons op het behouden van betrokkenheid van jongeren na een bepaalde leeftijd. Veel organisaties kunnen kinderen vasthouden tot ongeveer 9 of 10 jaar, maar hebben moeite om hen ook daarna nog te betrekken. We zoeken naar manieren om jongeren actief te betrekken en hen een gevoel van verbondenheid en zingeving te geven binnen het jeugdwerk.

Een ander belangrijk aspect is het vinden van kartrekkers, de mensen die de leiding nemen en de organisaties dragen. We zoeken naar manieren om gemotiveerde en enthousiaste individuen te vinden die de rol van kartrekker op zich willen nemen en het jeugdwerk willen versterken.

Naast deze actieve benaderingen, verzorgen we workshops over vrijwilligerswerk op middelbare scholen en beroepsonderwijs. We benaderen scholen die actief zijn met maatschappelijke stages en delen graag onze matchingsmethode tussen scholieren en organisaties met andere scholen. Op deze manier dragen we bij aan de werving van vrijwilligers en versterken we het lokale jeugdwerk.

Jongeren activeren tot betrokken vrijwilligers

Met het project “Jongeren en Vrijwilligerswerk” streven we ernaar om samen te bouwen aan een sterker jeugdwerk, waarin jongeren actief betrokken zijn als vrijwilligers. We geloven dat vrijwilligerswerk jongeren een waardevolle ervaring biedt en tegelijkertijd jeugdwerkorganisaties versterkt. Samen zorgen we voor een bloeiende en inclusieve jeugdgemeenschap.

Welke thema’s pakken we aan?

Maatschappelijke stage

Herintroductie van de maatschappelijke stage om jeugd en jongeren te laten kennismaken met vrijwilligerswerk, wat bijdraagt aan meer vrijwilligers voor de toekomst en onze visie ondersteunt om alle kinderen volwaardig te laten deelnemen aan activiteiten.

Vrijwilligers vinden en binen

Dit thema focust op het ontwikkelen van een duurzaam vrijwilligersbeleid in jeugdwerkorganisaties. Het omvat het vinden, binden en behouden van vrijwilligers door waardering, ondersteuning en een positieve, betekenisvolle ervaring te bieden.

Zingeving van vrijwilligerswerk

We zetten ons in om eenzame jongeren te betrekken bij het jeugdwerk, waar ze deel kunnen uitmaken van de gemeenschap, sociale connecties opbouwen, en zingeving ervaren door deelname aan onze speciaal ontwikkelde programma’s en activiteiten.

Talentontwikkeling

Dit thema stimuleert de persoonlijke en professionele groei van jongeren via vrijwilligerswerk, door hen te helpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen in het jeugdwerk, ondersteund door trainingen, workshops en coaching.

Meer informatie​

Heb je tips voor dit project?

Deel ze met ons! We zijn benieuwd naar jouw suggesties om het project nog effectiever te maken.

lid
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.