Vereniging voor ondersteuning van vrijwilligers

Wij zijn een vraaggerichte organisatie die Jeugd- en Jongerenwerkorganisaties in Limburg bedient. Wij bieden workshops en trainingen, ook adviseren we over de meest uiteenlopende zaken. Daarnaast publiceren we per kwartaal de Flits en de digitale nieuwsbrief.

Wie is Jeugdwerk Limburg?

Jeugdwerk Limburg (tot 2012 Verenigde Jeugdclubs Limburg) is een vraaggerichte organisatie die Jeugd- en Jongerenwerkorganisaties in Limburg bediend. Het werk van Jeugdwerk Limburg wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van de Provincie Limburg. Jeugdwerk Limburg ondersteunt met haar activiteiten de lokale vrijwilligers bij de uitvoering van hun werk.

Wie is onze doelgroep?

Jeugdwerk Limburg is een vereniging van 120 door vrijwilligers gerunde Jeugd- en Jongerenwerkorganisaties in Limburg. Hieronder zijn organisaties die wekelijks clubwerk, kindervakantiewerk en andere activiteiten voor kinderen en jongeren organiseren. 

Wat doet Jeugdwerk Limburg?

Jeugdwerk Limburg heeft een breed aanbod. Dit wordt op maat aangeboden binnen de eigen jeugdwerkorganisatie en bestaat onder andere uit:

 • Trainingen
 • Workshops 
 • Advies
 • Veiligheid in het jeugdwerk: Advies en workshops rond sociale en fysieke veiligheid
 • Kwartaalblad Flits
 • Juridische bijstand via de collectieve Rechtsbijstandsverzekering
 • Voorstellingen

Waarom een lidmaatschap? En wat houdt dit in?

Het lidmaatschap van Jeugdwerk Limburg kost jaarlijks € 89,00 en voor kindervakantiewerk-organisaties € 36,00. Leden krijgen een aantal zaken:

 1. Workshops en trainingen tegen een lager tarief.
 2. Kosteloze adviesgesprekken op maat.
 3. Gratis informatiemateriaal met leuke weetjes.

Vrijwilligers van niet-lidorganisaties kunnen uiteraard ook gebruik maken van het aanbod van Jeugdwerk Limburg. Alleen betalen zij een hoger tarief.

Jeugdwerk initiatieven

Naast het bovengenoemde aanbod ondersteunt Jeugdwerk Limburg ook diverse (samenwerkings-) projecten. Deze projecten bestaan uit verschillende jeugdwerkorganisaties die samen een activiteit willen realiseren. Enkele voorbeelden:

 • Vrijwilligersdag 
  Alle leden worden uitgenodigd om een dag naar Toverland te gaan als blijk van waardering.
 • Rollebol
  Jaarlijks wordt een activiteit georganiseerd voor de jeugdleden van een aantal aangesloten jeugdwerkorganisaties, namelijk de regionale spellendag Rollebol in Noord-Limburg.
 • Uitwisseling KVW besturen
  Jeugdwerk Limburg kreeg signalen dat er onder haar kindervakantiewerk (KVW) leden behoefte was aan een uitwisselingsavond. Men vond het interessant om te weten hoe andere organisaties te werk gaan en over welke materialen en kennis men beschikt.

Wie bestuurt Jeugdwerk Limburg?

De leden van de vereniging kiezen tijdens de algemene ledenvergadering het bestuur. Deze leden stellen het verenigingsbeleid vast en het bestuur voert de genomen besluiten uit. Er is op die manier een optimale inspraak van de leden. De algemene ledenvergadering is maandag 14 december 2020 om 19.30 uur in 't Patronaat in Sint Joost

  Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.