Serviceorganisatie voor alle vrijwilligers in het jeugdwerk

Wij zijn een vraaggerichte organisatie die Jeugd- en Jongerenwerkorganisaties in Limburg bedient. Wij bieden workshops en trainingen, ook adviseren we over de meest uiteenlopende zaken. Daarnaast publiceren we per kwartaal de Flits en de digitale nieuwsbrief.

Geschiedenis

De vereniging Jeugdwerk Limburg komt voort uit Verenigde Jeugdclubs Limburg, opgericht in 1985. In de loop der jaren groeide de vereniging van 15 lidorganisaties naar zo’n 90 op dit moment. Omdat ook steeds meer andere jeugdwerkorganisaties dan alleen jeugdclubs van de diensten gebruik gingen maken, werd in 2012 de naam veranderd in Jeugdwerk Limburg.

Jeugdwerk Limburg is een serviceorganisatie voor alle vrijwilligers werkzaam in het jeugd- en jongerenwerk en werkt zowel voor lid organisaties als voor niet-lidorganisaties.

Jeugd- en jongerenwerkorganisaties kunnen alleen bestaan bij de gratie van voldoende en gekwalificeerde vrijwilligers. Aan deze vrijwilligers worden steeds hogere eisen gesteld door wet- en regelgeving en maatschappelijke verwachtingen. Daardoor ontstaat een behoefte aan ondersteuning waarin Jeugdwerk Limburg als serviceorganisatie een belangrijke rol speelt. Dit wordt medemogelijk gemaakt met subsidie van de Provincie Limburg.

Wat doet Jeugdwerk Limburg?

Jeugdwerk Limburg ondersteunt vrijwilligers, die met name werkzaam zijn met en voor groepen jeugd en jongeren, in de ruimste zin van het woord door het leveren van maatwerk. Zie ons aanbod

 • Trainingen
 • Workshops 
 • Advies
 • Veiligheid in het jeugdwerk: Advies en workshops rond sociale en fysieke veiligheid
 • Kwartaalblad Flits!
 • Juridische bijstand via de collectieve Rechtsbijstandsverzekering
 • Digitale bieb boordevol programmatips, veiligheid en andere informatie
 • Database met kamp- en bivakadressen

Waarom een lidmaatschap? En wat houdt dit in?

Het lidmaatschap van Jeugdwerk Limburg kost jaarlijks € 89,00 en voor kindervakantiewerk-organisaties € 36,00. Leden krijgen een aantal zaken:

 • 24/7 bereikbaar;
 • Scholingsactiviteiten tegen een lager tarief;
 • Kosteloos adviesgesprekken op maat; voor uitgebreider adviestraject wordt een betaalbaar tarief gevraagd;
 • Gratis informatiemateriaal met leuke weetjes;
 • Juridische bijstand;
 • Abonnement op het kwartaalblad Flits!

Vrijwilligers van niet-lidorganisaties kunnen uiteraard ook gebruik maken van het aanbod van Jeugdwerk Limburg. Alleen betalen zij een hoger tarief.

Jeugdwerk initiatieven

Naast het bovengenoemde aanbod ondersteunt Jeugdwerk Limburg ook diverse (samenwerkings-) projecten. Deze projecten bestaan uit verschillende jeugdwerkorganisaties die samen een activiteit willen realiseren. Enkele voorbeelden:

 • Vrijwilligersdag 
  Alle leden worden uitgenodigd om een dag naar Toverland te gaan als blijk van waardering.
 • Rollebol
  Jaarlijks wordt een activiteit georganiseerd voor de jeugdleden van een aantal aangesloten jeugdwerkorganisaties, namelijk de regionale spellendag Rollebol in Noord-Limburg.
 • Uitwisseling KVW besturen
  Jeugdwerk Limburg kreeg signalen dat er onder haar kindervakantiewerk (KVW) leden behoefte was aan een uitwisselingsavond. Men vond het interessant om te weten hoe andere organisaties te werk gaan en over welke materialen en kennis men beschikt.

Wie bestuurt Jeugdwerk Limburg?

De leden van de vereniging kiezen tijdens de algemene ledenvergadering het bestuur. Deze leden stellen het verenigingsbeleid vast en het bestuur voert de genomen besluiten uit. Er is op die manier een optimale inspraak van de leden. De volgende algemene ledenvergadering wordt nog gepland.

  Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.