Meld je aan voor de Algemene Ledenvergadering Werkplan & Begroting 2025 op 5 september!
Jeugdwerk Limburg
Search
Close this search box.

Onze historie

Sinds de oprichting in 1985 heeft Jeugdwerk Limburg een lange weg afgelegd. Van een vereniging van enkele jeugdclubs zijn wij uitgegroeid tot een belangrijke steunpilaar voor jeugd- en jongerenwerk in Limburg.

VJL (Verenigde Jeugdclubs Limburg)

1985: Oprichting van Verenigde Jeugdclubs Limburg (VJL)

In 1985 werd onze vereniging, Verenigde Jeugdclubs Limburg (VJL), opgericht door een tiental vooruitstrevende jeugd- en jongerenwerkorganisaties. 

Zij wilden meer onafhankelijkheid en minder bemoeienis van het bisdom en koepelorganisaties die van bovenaf hun wil oplegden. Deze behoefte aan autonomie leidde tot de oprichting van VJL, waarmee ze een eigen koers konden varen.

Verenigde Jeugdclubs Limburg
Verenigde Jeugdclubs Limburg

2010: 25-jarig jubileum

In 2010 vierden we ons 25-jarig bestaan. In deze kwart eeuw is onze vereniging, ondanks provinciale herstructureringen, enorm gegroeid. Onze lidorganisaties zijn sindsdien aanzienlijk toegenomen, bestaande uit plaatselijke jeugdclubs en kindervakantiewerkgroepen. Deze groepen hadden hun eigen beleid en visie op lokaal jeugdwerk en organiseerden activiteiten waar iedereen aan kon deelnemen, of je nu lid was of niet. Dit open jeugd- en jongerenwerk was een belangrijk kenmerk van onze organisatie.

De lokale jeugdclubs identificeerden zich niet direct met VJL, in tegenstelling tot organisaties zoals Jong Nederland en Scouting, waar de jeugdleden direct lid zijn van de overkoepelende organisatie. Wij richtten ons voornamelijk op de ondersteuning van de vrijwilligers binnen de organisaties, zowel de besturen als degenen die de activiteiten uitvoerden voor de jeugd.

Vrijwilligers kregen te maken met hoge eisen van ouders, verzorgers en de overheid. Daarom boden wij ondersteuning bij deze uitdagende taak, met thema’s zoals vrijwilligersbeleid, werving en behoud van vrijwilligers, samenwerking met de gemeente en het bieden van een veilig en leuk programma.

2012: Naamswijziging naar Jeugdwerk Limburg

In de loop der jaren groeiden we van 15 lidorganisaties naar ongeveer 90. Omdat steeds meer diverse jeugdwerkorganisaties gebruik gingen maken van onze diensten, besloten we in 2012 de naam te veranderen naar Jeugdwerk Limburg. De oude naam, Verenigde Jeugdclubs Limburg, dekte de lading niet meer. De nieuwe naam weerspiegelde beter onze bredere focus en het inclusieve karakter van onze organisatie.

Tijdens de jaarvergadering op 7 mei 2012 werd onze nieuwe naam, samen met een nieuw logo en huisstijl, officieel gepresenteerd. De lidorganisaties gaven hun fiat aan deze metamorfose en vanaf dat moment gingen we verder als Jeugdwerk Limburg.

Jeugdwerk Limburg

2021-2024: Groei en Vernieuwing

Jeugdwerk Limburg is voortgekomen uit de Verenigde Jeugdclubs Limburg en is sindsdien uitgegroeid tot een grote serviceorganisatie voor vrijwilligers in het jeugd- en jongerenwerk. Momenteel hebben we een netwerk van ongeveer 90 jeugd- en jongerenwerkorganisaties in Limburg.

Steeds meer vrijwilligersorganisaties uit verschillende sectoren weten ons te vinden, vanwege het goed aansluitende aanbod op hun vragen en behoeften. Denk aan organisaties zoals plaatselijke jeugdclubs, kindervakantiewerk, Oranjecomités, sportclubs, culturele alsook buurtverenigingen en andere jeugdgroepen.

Wij blijven ons ontwikkelen en vernieuwen om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de veranderende behoeften van zowel lidorganisaties als niet-leden. Hierdoor kunnen we een breed scala aan diensten aanbieden die nauw aansluiten op de behoeften van de jeugdwerkorganisaties in Limburg.

Jeugdwerk Limburg staat voor je klaar
Ook in de toekomst zal onze focus liggen op het ondersteunen van vrijwilligers bij hun belangrijke en uitdagende taak. We werken hard, maar ook graag, om een veilige, inclusieve en plezierige omgeving te creëren waar ieder kind kan meedoen.