Meld je aan voor de Algemene Ledenvergadering Werkplan & Begroting 2025 op 5 september!
Jeugdwerk Limburg
Search
Close this search box.

Iedere Kern Verdient Open Jeugdwerk!

In dit project richt Jeugdwerk Limburg zich op het begeleiden van initiatiefnemers bij de oprichting van open jeugdwerkorganisaties in hun eigen gemeenschappen. Wij leiden deze initiatiefnemers op om de regie te nemen. Tegelijkertijd instrueren we gemeenten en welzijnsorganisaties over hoe zij deze initiatiefnemers effectief kunnen ondersteunen.
Iedere kern verdient open jeugdwerk

Samen bouwen aan een betere samenleving

Het project “Iedere Kern Verdient Open Jeugdwerk!” richt zich op de vele kernen in Limburg die nog geen open jeugdwerkorganisaties hebben. We erkennen de uitdagingen die voortkomen uit minder binding met het dorp, toenemende individualisering en polarisatie binnen de gemeenschap. Ons doel is om deze problemen aan te pakken en de samenleving te verbeteren.

Innovatieve gemeenschapsbetrokkenheid en samenwerking

We verkennen mogelijkheden om nieuwe doelgroepen te bereiken in samenwerking met de gemeente. Een voorbeeld hiervan is het onderzoeken van de locatie van een Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in de buurt en het creëren van mogelijkheden voor kinderen om daar samen te spelen. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden om statushouders lokaal op te vangen en te integreren. Ook ondersteunen we initiatiefnemers bij het opzetten van open jeugdwerkorganisaties in hun wijk.

Samen leren we hoe zij de regie kunnen nemen en hoe de gemeente en/of welzijnsorganisatie hen kunnen ondersteunen. We moedigen hen aan om te luisteren naar de behoeften van de bewoners en hun activiteiten daarop af te stemmen. Dit draagt bij aan het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers en deelnemers, het creëren van draagvlak, het verbeteren van het imago van de organisatie, het bevorderen van de leefbaarheid van dorpen en wijken, het bereiken van kwetsbare groepen, het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en het omzetten van bedreigingen zoals krimp in kansen.

Binnen het project streven we ook naar samenwerking met andere organisaties. Door samen te werken kunnen we een breder scala aan activiteiten en ondersteuning bieden aan de gemeenschap. Onze inzet is om minstens één initiatiefgroep per kwartaal te begeleiden, met introductie-, vervolg- en evaluatiegesprekken.

Samen groeien door jeugdactiviteiten en lokale betrokkenheid

Met het project “Iedere Kern Verdient Open Jeugdwerk!” willen we samen bouwen aan een betere samenleving. We geloven dat open jeugdwerkorganisaties een cruciale rol spelen in het versterken van gemeenschappen en het bevorderen van sociale cohesie. Door de oprichting van open jeugdwerkorganisaties te ondersteunen en te begeleiden, streven we naar een inclusieve en bloeiende samenleving waarin iedere kern de mogelijkheid heeft om te genieten van jeugdactiviteiten en betrokken te zijn bij de lokale gemeenschap.

Welke thema’s pakken we aan?

Gemeenschapsbouw

Dit thema richt zich op het versterken van gemeenschappen en het bevorderen van sociale cohesie. Door het opzetten van open jeugdwerkorganisaties en het betrekken van de lokale bevolking, streven we naar een hechtere gemeenschap waarin mensen elkaar ontmoeten, samenwerken en zich betrokken voelen.

Jeugdparticipatie

Dit thema wil jongeren actief betrekken bij het jeugdwerk en hen de mogelijkheid bieden om hun stem te laten horen. Door activiteiten en programma’s op te zetten die aansluiten bij de interesses en behoeften van jongeren, streven we ernaar hen een actieve rol te geven in het vormgeven van het jeugdwerk in hun kern.

Sociale inclusie

Dit thema streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan jeugdactiviteiten, ongeacht afkomst, beperking, geaardheid of financiële status. Door het bieden van open jeugdwerkorganisaties en het verkennen van mogelijkheden om nieuwe doelgroepen te bereiken, streven we naar gelijke kansen en sociale inclusie voor iedereen.

Lokale samenwerking

Het thema bevordert samenwerking met andere organisaties, zoals de gemeente, welzijnsorganisaties en scholen. Maar ook de lokale ondernemers. Door krachten te bundelen en samen te werken, kunnen we een bredere impact hebben en een divers scala aan activiteiten en ondersteuning bieden aan de gemeenschap. Lokale samenwerking is essentieel voor het succes en de duurzaamheid van het open jeugdwerk in elke kern.

Meer informatie​

Ben je een initiatiefgroep die zoekende is naar mogelijkheden? Een dorpsraad met grootse dromen? Een Sinterklaas-comité dat wil uitbreiden? Of een bestuur van een speeltuin of buurtvereniging die veel meer organiseert dan eigenlijk wordt verwacht? Wij helpen je graag op weg met vragen.

Heb je tips voor dit project?

Deel ze met ons! We zijn benieuwd naar jouw suggesties om het project nog effectiever te maken.

lid
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.