big background

vereniging

Wat is Jeugdwerk Limburg?

Jeugdwerk Limburg (tot 2012 Verenigde Jeugdclubs Limburg) is een vereniging van 87 door vrijwilligers gerunde Jeugd- en Jongerenwerkorganisaties in Limburg. Hieronder zijn vele jeugdclubs die wekelijks clubwerk en andere activiteiten voor kinderen en tieners organiseren, maar ook kindervakantiewerkorganisaties. Onder deze 87 lidorganisaties bevinden zich overkoepelende besturen die meerdere jeugdwerkorganisaties herbergen. Hierdoor worden direct 120 jeugd- en jongerenwerkorganisaties door Jeugdwerk Limburg bediend.

Het werk van Jeugdwerk Limburg wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van de Provincie Limburg.

Jeugdwerk Limburg is een vraaggerichte organisatie. Zij ondersteunt met haar activiteiten de locale vrijwilligers bij de uitvoering van hun werk.

Jeugdwerk Limburg heeft een breed scholingsaanbod. Dit kan op maat worden aangeboden binnen de eigen jeugdwerkorganisatie.

Naast activiteiten voor vrijwilligers is er jaarlijks ook een activiteit voor de jeugdleden van een aantal aangesloten jeugdwerkorganisaties, namelijk de regionale spellendag Rollebol in Noord-Limburg.

Het lidmaatschap van Jeugdwerk Limburg kost per jaar € 89,00, voor kindervakantiewerkorganisaties bedraagt de contributie slechts € 36,00 per jaar. Leden krijgen een aantal zaken gratis, zoals het kwartaalblad Flits en ander informatiemateriaal via het ledendeel op de website én het contact met de consulent(e) als vraagbaak. Zo heeft elke lidorganisatie recht op maximaal twee gratis adviesgesprekken per jaar. Voor scholingsactiviteiten en een uitgebreider adviestraject wordt een betaalbaar tarief gevraagd.

Hoe werkt Jeugdwerk Limburg?

Jeugdwerk Limburg is een vereniging. De leden van de vereniging zijn de aangesloten jeugdwerkorganisaties. Deze leden kiezen hun provinciaal bestuur en stellen elk jaar het werkplan en de begroting vast. Er is op die manier een optimale inspraak van de leden. Op dit moment zijn 87 jeugdwerkorganisaties aangesloten bij Jeugdwerk Limburg. Dit zijn vrijwilligersorganisaties verspreid over de gehele provincie Limburg.

Ook vrijwilligers van niet-lidorganisaties kunnen aan de activiteiten deelnemen. Zij betalen een hogere deelnemersbijdrage.

Het Jeugdwerk Limburg-aanbod

Dit aanbod bestaat in het kort uit:

 • Advies op maat rond de meest uiteenlopende zaken;
 • Scholingsactiviteiten: meer dan 50 workshops (ook maatwerk);
 • Actuele informatie via FLITS, het kwartaalblad van Jeugdwerk Limburg;
 • Digitale Nieuwsbrief;
 • In Veilige Handen: Methodiek ter voorkoming van seksueel misbruik van minderjarigen;
 • Juridische bijstand via de collectieve Rechtsbijstandverzekering;
 • Aanbod voordelige kindervoorstellingen;
 • Digitale bibliotheek op www.jeugdwerklimburg.nl
 • Tienerwerkproject;
 • Ledenactiviteiten, zoals Rollebol in Noord-Limburg;
 • Veiligheid in het jeugdwerk: Advies en workshops rond sociale en fysieke veiligheid.
Volg ons op Facebook
Mogelijk gemaakt door de provincie Limburg

contact

Heb je vragen neem dan gerust contact met ons op:

Jeugdwerk Limburg
: Postbus 1048, 6040 KA Roermond
: (0475) 31 51 51
: info@jeugdwerklimburg.nl
Terug naar boven