Neem deel aan het Online vragenuur met bestuur en maak kennis met Mandy Römkens op 22 april.
Jeugdwerk Limburg
Zoek
Sluit dit zoekvak.

The Voice en grensoverschrijdend gedrag

De kwestie rondom ‘The Voice’ heeft veel reacties opgeroepen. Dit soort situaties, hoe ver weg ze ook lijken, kunnen ook dichtbij huis gebeuren. Daarom is het belangrijk na te denken over het preventief beleid in jullie organisatie. Is er een gedragscode? Leveren vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in? Hoe open is de cultuur binnen de organisatie? En is er een vertrouwenscontactpersoon beschikbaar? Met andere woorden: wat doen jullie om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen?

Vooral nu merkt Jeugdwerk Limburg dat organisaties behoefte hebben aan kennis en tools voor:

 1. Het herkennen en voorkomen van ongewenst gedrag.
 2. Het beperken van risico’s op ongewenst gedrag.
 3. Het nemen van passende maatregelen.
 4. Het voorkomen dat personen met verkeerde intenties vrijwilliger worden.

Waarom is dit belangrijk?

Een veilige omgeving voor minderjarigen is essentieel. Dit gaat niet alleen om een fysiek veilige omgeving en materialen, maar ook om de sociale veiligheid. Dit is niet iets nieuws en jammer genoeg komt overal voor, dus ook binnen vrijwilligersorganisaties. Wij willen er alles aan doen om dit te voorkomen.

Enkele belangrijke feiten:

 • 12% van jeugdige sporters ervaart seksuele intimidatie.
 • 39% van seksuele grensoverschrijdingen wordt gepleegd door een bekende volwassene binnen de vereniging.
 • 12% van meisjes (15-18 jaar) wordt online gepest.
 • 10% van basisschoolleerlingen heeft ervaren gepest te worden.
 • 38% heeft psychisch geweld in de sport ervaren.
 • 11% van minderjarige sporters heeft fysiek geweld meegemaakt.

Hoe kunnen wij jouw organisatie ondersteunen?

Jeugdwerk Limburg zet zich in om een veilige omgeving te creëren voor minderjarigen. Dit streven omvat meer dan alleen een fysiek veilige (speel)omgeving en veilige materialen; het gaat ook om het voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag.

Advies en ondersteuning:

 1. Ontwikkeling van preventief beleid:
  • Jeugdwerk Limburg biedt advies bij het opstellen van preventief beleid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit beleid omvat richtlijnen, gedragscodes, en trainingen voor vrijwilligers en medewerkers.
  • Ze bieden praktische hulpmiddelen zoals voorbeeldcodes, checklists, en handleidingen.
 2. Hulp bij aanvragen gratis VOG:
  • Ondersteuning in het aanvraagproces van de Verklaring Omtrent Gedrag, essentieel voor vrijwilligers die met jongeren werken.

Training: In Veilige Handen

 • Jeugdwerk Limburg biedt de training ‘Sociale Veiligheid’, gericht op het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving voor minderjarigen binnen jeugd- en jongerenorganisaties.
 • Deze training is cruciaal voor organisaties die met kinderen en jongeren werken, waarbij de focus ligt op zowel fysieke als psychosociale veiligheid.
 • Meer informatie over de training en hoe je kunt deelnemen, vind je hier.

Ook fungeren wij als vertrouwenscontactpersoon voor lid-organisaties

De vertrouwenscontactpersoon speelt een belangrijke rol binnen jeugd- en jongerenorganisaties. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen binnen de organisatie die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of hier vragen over heeft. Dit kan gaan over pesten, intimidatie, discriminatie, seksueel ongewenst gedrag, of andere vormen van ongepast gedrag.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon precies?

 1. Luisteren: De vertrouwenscontactpersoon luistert naar je verhaal en biedt een veilige, vertrouwelijke omgeving waarin je vrij kunt praten over je ervaringen of zorgen.
 2. Adviseren: Ze geven advies over mogelijke stappen die je kunt ondernemen. Dit kan variëren van het bespreken van het probleem met de betrokken personen tot het doen van een formele klacht.
 3. Doorverwijzen: Als het nodig is, kan de vertrouwenscontactpersoon je doorverwijzen naar externe hulp of instanties, zoals een psycholoog, de politie, of andere relevante professionals.
 4. Preventie: Ze werken ook aan preventie door bewustwording te creëren binnen de organisatie over grensoverschrijdend gedrag en hoe dit te voorkomen.

Het is belangrijk om te weten dat de vertrouwenscontactpersoon er is om te helpen en ondersteunen, ongeacht de situatie. Met als om een veilige omgeving te waarborgen voor iedereen binnen de organisatie.

Veiligheidswerkmap

In onze gratis online veiligheidswerkmap vind je meer informatie over het opzetten van een preventief beleid. Grensoverschrijdend gedrag kan klein beginnen, zoals met ongewenste opmerkingen, en kan escaleren naar ernstigere vormen zoals pesten, fysiek geweld, en in extreme gevallen seksueel misbruik. Het is daarom belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de organisatie begrijpt waarom het essentieel is om over dit onderwerp te praten en maatregelen te nemen.

Bekijk de Veiligheidswerkmap.

Updates en nieuwtjes

contact-jeugdwerk-limburg

Heb je vragen of wil je eens kennismaken?
Bel dan het bovenstaande nummer of stuur een mail naar info@jeugdwerklimburg.nl.

Blijf op de hoogte

Ontvang praktische informatie, handige tips en interessante nieuwtjes over het jeugd- en jongerenwerk in Limburg direct in je mail.