Veiligheid voor jeugdwerkorganisaties

Het doel van dit project is vrijwilligers te ondersteunen bij het veiliger maken van hun activiteiten. Daarmee wordt de kwaliteit van de activiteiten verbeterd en ook de werkomstandigheden van vrijwilligers.

In de dagelijkse praktijk zijn veel jeugdwerkorganisaties zowel bewust als onbewust bezig met het thema veiligheid. Zij proberen een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor zowel deelnemers aan activiteiten als voor de eigen vrijwilligers. Met financiële steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland en het VSB-fonds is een werkmap ontwikkeld en een scholingsaanbod opgezet.

De gehele werkmap is hier te downloaden.

1. Inleiding

1.1 Vooraf

1.2 Opzet van de (werk)map

1.3 Het gebruik van de (werk)map

2. Wet- en regelgeving

2.1 De Arbowet

2.2 Het Arbo werkplan

2.3 Sociale hygiëne

3. Organisatie

3.1 Vrijwilligersbeleid

3.2 Verzekeringen

3.3 Groepsleiding

3.4 Alcoholbeleid

3.5 Drugsbeleid

3.6 Veiligheidscoördinatie

3.7 Veiligheidsvignet

4. BHV

4.1 Opleiding

4.2 Ongelukken- en risicoregistratie

4.3 Hulpverlening

4.4 Handelen bij een ongeluk(je)

4.5 De verbandtrommel

4.6 Teken en de ziekte van Lyme

4.7 Insectenbeten

4.8 Bescherming tegen de zon

5. De omgang met elkaar

5.1 Inleiding

5.2 Positief omgaan met kinderen

5.3 Omgaan met ongewenst gedrag

5.4 Participatie van jeugd en jongeren

5.5. Reageren op conflicten

5.6 Omgaan met pesten

5.7 Reageren op discriminerende uitlatingen

5.8 Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

6. Gebouw en buitenterrein

6.1 Huisregels (club)gebouw

6.2 Roken in openbare gebouwen

6.3 Een brandveilig gebouw

6.4 Brandblusmiddelen

6.5 Veiligheid van speeltoestellen

6.6 De legionellabacterie

7. Activiteiten

7.1 Veilig zwemmen met en bij water

7.2 Werken met gereedschap

7.3 Kampvuur

7.4 Buitenactiviteiten

7.5 Draaiboek maken

8. Verkeersveiligheid

8.1 Met de fiets

8.2 Met de auto

8.3 Verkeersregelaars 

9. Voedselveiligheid

9.1 Voedselhygiëne

9.2 HACCP training

9.3 Gezonde voeding

9.4 Veilig barbecueën

Training

Naast het uitbrengen van deze werkmap verzorgt Jeugdwerk Limburg trainingen rond het thema Veiligheid. Voorbeelden zijn: de Instructie Bedrijfshulpverlening (BHV) voor vrijwilligers werkzaam in het jeugd- en jongerenwerk, Veiligheid en kwaliteit met Arbobeleid en de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA). Kijk voor meer informatie onder het kopje 'training'.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Jeugdwerk Limburg helpt organisaties met het veiliger maken van hun activiteiten. Per activiteit of deel van de organisatie wordt een Risico-inventarisatie en -evaluatie gemaakt. Een handig hulpmiddel dat bijdraagt aan een veilige organisatie. Heeft een organisatie haar zaken goed op orde, dan kan het Veiligheidsvignet van Jeugdwerk Limburg worden aangevraagd.

Veiligheidsvignet en veiligheidscheck

Wil je weten hoe je organisatie er qua veiligheid voor staat? Doe dan vrijblijvend de veiligheidscheck. Neem hiervoor (of voor meer informatie) contact op met Jeugdwerk Limburg.

Een veilige organisatie draagt bij aan een goed imago. Vrijwilligers zullen er graag willen werken en ouders/verzorgers vertrouwen hun kinderen er graag aan toe!

Training of adviesgesprek plannen?

Telefoon: (0475) 31 51 51 of (06) 27 16 43 61
E-mail: info@jeugdwerklimburg.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.