Wat betekent de Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen voor mij?

Deze wet scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan en geldt expliciet voor verenigingen en stichtingen. 

Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen 

Wat houdt de nieuwe wet in?

Per 1 juli 2021 is de nieuwe Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan en geldt expliciet voor verenigingen en stichtingen. 

De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.

Waar gaat deze wet nu over?

 • Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders.

 • De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders.

 • Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven.

 • Regels omtrent belangenverstrengeling.

 • Procedures bij grote uitgaven of investeringen.

 • En bovenal een wettelijke verplichting voor verenigingen en stichtingen.

Waarom wil je dit?

 • Geen gedoe in je vereniging of stichting.

 • Bestuursleden behoeden voor persoonlijke aansprakelijkheid.

 • Nieuwe bestuursleden laten zien dat zaken goed op orde zijn.

Wat betekent de nieuwe wet voor mij?

Dit betekent dat je als organisatie duidelijke afspraken gaat maken waar deze nog niet gemaakt zijn. Als organisatie loop je risico’s met nare gevolgen wanneer deze vooraf niet goed zijn vastgelegd. De WBTR is per 1 juli 2021 in, het kan voorkomen dat de huidige statuten bepalingen bevatten welke niet meer kloppen, met de dan geldende wet. Wij adviseren daarom iedere organisatie om zijn/haar statuten en huishoudelijk reglement te bespreken in de bestuursvergadering.

Hebben jullie ook voorbeeld statuten?

Ja, dit zijn voorbeeldstatuten voor verenigingen en dit voor stichtingen.

Waar kan Jeugdwerk Limburg ons in ondersteunen?

Wij bieden een stappenplan en voorbeeldstatuten aan waarmee organisaties zelf aan de slag kunnen.

Verder ondersteunen we organisaties in de formulering van doelen en kunnen we casussen neerleggen bij onze notaris. Echter adviseren we organisaties om hun eigen netwerk te gebruiken, wellicht is gaat dit sneller en goedkoper dan via Jeugdwerk Limburg. Wij kunnen geen statuten wijzigen, controleren of beoordelen.

Verder kan Jeugdwerk ondersteunen in de uitvoering van het WBTR beleid denk aan: het schrijven van vrijwilligersbeleid, het werven en binden van vrijwilligers, het opzetten van een administratiesysteem en andere organisatorische vraagstukken.

Kunnen we ergens voor een lager tarief terecht?

Ja, SMOL biedt een tarief aan voor slechts het verschaffen van informatie. Let op: dit zijn dus geen tarieven voor de statutenwijziging zelf!

SMOL (Samenwerkingsverband Maatschappelijke Organisaties Limburg) heeft gezien de komst van de WBTR contact gelegd met notariskantoor mr G.J.F.M. van Thoor en mr K.P. Fischer. Zij hebben het volgende aanbod voor Maatschappelijke organisaties waar vrijblijvend gebruik van gemaakt kan worden.

Het verschaffen van informatie omtrent de wijzigingen die de WBTR met zich brengt en het onderzoek naar of de statuten aan de WBTR voldoen. Kosten per organisatie bedragen € 175,- inclusief btw. (Indien tenminste 10 partijen gezamenlijk meedoen aan dit project, wordt de prijs verlaagd naar € 125,- inclusief btw.) Mocht dit onderzoek binnen een half jaar leidden tot een daadwerkelijke statutenwijziging via notariskantoor mr G.J.F.M. van Thoor en mr K.P. Fischer dan zullen deze kosten verrekend worden met de prijs voor de wijziging van de statuten. Als we het onderzoek moeten gaan doen, dienen in ieder geval zelf aangeleverd te worden:

 • Kopie van de geldige legitimatiebewijzen van de bestuurders;

 • Een digitaal bewerkbaar exemplaar van de statuten.

Wanneer dit wordt aangeleverd, zal de betreffende vereniging of stichting binnen 2 weken op de hoogte worden gesteld van de eventuele voorgestelde wijzigingen in de statuten en informatie ontvangen over de WBTR.

Indien de statuten op grond van het voormelde onderzoek gewijzigd dienen te worden bedragen de kosten per organisatie voor de wijziging € 450,- inclusief btw. (Indien tenminste 10 partijen gezamenlijk meedoen aan dit project, wordt deze prijs verlaagd naar € 395,- inclusief btw.) Uiteraard kunnen bij deze statutenwijziging ook andere zaken direct worden meegenomen, zoals de wijziging van de naam of het instellen van commissies. Hiervoor kunnen aanvullende kosten worden gerekend, wij zullen deze dan te zijner tijd met het betreffende bestuur bespreken. Meer informatie vind je hier.

Waar vind ik nog meer informatie?

Op de website van WBTR.nl kun je meer informatie vinden over de nieuwe wet. WBTR.nl is een initiatief van non-profit koepelorganisaties en grotere verenigingen om hun leden te ondersteunen. Via deze site kunnen verenigingen en stichtingen gemakkelijk, goed en betaalbaar aan de nieuwe wet voldoen. Jeugdwerk Limburg is partner van WBTR, waardoor leden van Jeugdwerk Limburg het online WBTR-stappenplan met 50% korting kunnen aankopen. Dit stappenplan leidt je langs alle eisen van de WBTR en geeft aan hoe je het beste aan de wet kunt voldoen. Ook kun je gratis webinars bijwonen, deze vind je hier.

Daarnaast vind je hier meer informatie gericht op jeugdorganisaties met een checklist over de nieuwe wet.

Website: wbtr.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.