Vrijwilligersbeleid, wat houdt het in?

Uit een goed vrijwilligersbeleid blijkt de erkenning en de waardering voor de inzet en het werk van vrijwilligers. 

Vrijwilligersbeleid

In je organisatie werk je met vrijwilligers. De aan vrijwilligers gestelde eisen lijken steeds strenger te worden. Zo moeten ze bijvoorbeeld niet alleen zelfstandig groepsactiviteiten kunnen opzetten, maar ze moeten ook kunnen omgaan met (lastige) kinderen en met nieuwe wet- en regelgeving. Aan de andere kant wordt het er niet gemakkelijker op om goede vrijwilligers te vinden. Daardoor ligt er nog meer nadruk op het goed aansturen van vrijwilligers. Een vrijwilligersbeleid is daarom noodzaak. Uit een goed vrijwilligersbeleid blijkt de erkenning en de waardering voor de inzet en het werk van vrijwilligers. Het formuleren van vrijwilligersbeleid is met name een taak van het bestuur. De uitvoering ervan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur en de vrijwilligers.

Werven vrijwilligers

Niet elke organisatie heeft de luxe dat nieuwe vrijwilligers zich spontaan aanmelden. Sterker nog, er moet steeds meer inspanning worden verricht om de medewerking van vrijwilligers te verkrijgen en te behouden.

Elke activiteit of actie, elke uitspraak van een bestuurslid of vrijwilliger, elk bericht in het plaatselijk weekblad is van invloed op het beeld dat de buitenwacht van de organisatie heeft. Maak van deze wetenschap gebruik en werk continu aan een positief imago.

Tip: Zorg ervoor dat veel mensen geïnformeerd zijn over je organisatie. Deze bekendheid kan onder meer veel vrijwilligers opleveren.

 • Geef werving van vrijwilligers de aandacht die het verdient.
 • Stel vast voor welke functies je vrijwilligers zoekt, welke taken zij moeten gaan uitvoeren, over welke vaardigheden ze moeten beschikken, welke tijdsinvestering ze moeten leveren.
 • Beslis op welke manieren je gaat werven. Denk aan de persoonlijke benadering van mensen. Andere manieren van werven zijn bijvoorbeeld:
  • Een open dag of informatiebijeenkomst organiseren;
  • Een publiciteitscampagne in de huis-aan-huisbladen;
  • Het inschakelen van de vrijwilligerscentrale;
  • Het verspreiden van informatie via de gemeente, de bibliotheek, of de wachtkamers van de huis- of tandarts. 

Begeleiden vrijwilligers

Je moet niet alleen eisen stellen aan vrijwilligers, je moet ze ook iets bieden. Begeleiding is een belangrijk middel om vrijwilligers eigen en vertrouwd te maken met de organisatie.

 • Zorg voor een goede introductie van nieuwe vrijwilligers. Stel hen op de hoogte van de gewoonten en gebruiken in je organisatie. Laat hen kennismaken met collega’s en met het werk.
 • Stel vrijwilligers in de gelegenheid om hun kennis en vaardigheden op peil te houden, bijvoorbeeld het volgen van cursussen, trainingen en themabijeenkomsten. Veel gemeenten dragen bij in de kosten voor scholingsactiviteiten. Informeer naar de subsidiemogelijkheden.

Attentiebeleid

Om de betrokkenheid te vergroten en om waardering voor de inzet van vrijwilligers te laten blijken, kun je een attentiebeleid hanteren. Wees consequent in de uitvoering van het attentiebeleid. Als besloten is om elke vrijwilliger op zijn verjaardag te feliciteren, dan mag geen enkele vrijwilliger vergeten worden.

Voorbeeld: Suggesties voor attentiebeleid

 • Een jaarlijks uitstapje of feestavond voor vrijwilligers;
 • Het verstrekken van cadeaus bij verjaardagen, jubilea en geboorten;
 • Een bloemetje bij ziekte;
 • Een attentie bij het afscheid van vrijwilligers

  Website: wbtr.nl

  Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.