Vrijwilligers goed verzekerd!

Het thema Verzekeringen houdt besturen van vrijwilligersorganisaties voortdurend bezig. Dit bleek ook tijdens de jaarvergadering van Jeugdwerk Limburg op 18 mei j.l. De grote vraag is welke verzekeringen je nu wel of niet moet afsluiten.

Vrijwilligers goed verzekerd met de collectieve gemeentelijke Vrijwilligersverzekering

Het thema Verzekeringen houdt besturen van vrijwilligersorganisaties voortdurend bezig. De grote vraag is welke verzekeringen je nu wel of niet moet afsluiten. Een groot deel van die onduidelijkheid is nu weggehaald met een gezamenlijk initiatief van de Rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), met als doel dat alle vrijwilligers in Nederland tijdens hun werk verzekerd zijn. Dit heeft ertoe geleid dat de meeste gemeenten inmiddels lokale vrijwilligersverzekeringen hebben afgesloten. Ongeveer 300 gemeenten hebben zich via de VNG verzekerd. Daarnaast hebben 100 gemeenten een vrijwilligersverzekering via andere aanbieders en een kleine minderheid van de gemeenten heeft (nog) niets. Andere aanbieders die wij bij Limburgse gemeenten tegenkomen zijn Vrijwilligersnet Nederland, Meeùws Verzekeringen en AON Risk Solutions. Alle Limburgse gemeenten hebben inmiddels een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Informeer bij je gemeente welk pakket bij welke aanbieder is afgesloten. Op de website van de aanbieder vind je alle verdere details. De aangeboden vrijwilligersverzekeringen verschillen niet veel van elkaar.

Voor wie is de vrijwilligersverzekering?
Het doel van de Vrijwilligersverzekering of Vrijwilligerspolis is de risico's van vrijwilligers bij de uitoefening van hun taken te verzekeren. Kortweg: de vrijwilligers vrijwaren van 'toestanden'. Verder is er een module opgenomen waarbij ook organisaties gevrijwaard worden van risico's en aansprakelijkheden van en voor hun vrijwilligers.
Via het gemeentefonds krijgen gemeenten geld voor het betalen van de kosten van deze verzekering. Voor vrijwilligersorganisaties zijn hieraan geen kosten verbonden. Ook aanmelden of registreren van vrijwilligers voor de verzekering is niet nodig, want de verzekering geldt voor álle vrijwilligers in de gemeente, die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. De verzekering geldt ook voor een vrijwilliger uit een verzekerde gemeente die in een onverzekerde gemeente vrijwilligerswerk gaat doen.

Uit welke zes verzekeringen bestaat de Vrijwilligerspolis?
1. Ongevallen en Persoonlijke Eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
De verzekering voorziet in een schadevergoeding aan een vrijwilliger (of diens nabestaanden ingeval van overlijden) ten gevolge van een ongeval. Deze schadevergoeding is niet afhankelijk van de vraag wie aansprakelijk is voor het ongeval.
Er is dekking voor zaakschade aan persoonlijke eigendommen van vrijwilligers na een ongeval.

2/3. Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers en Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
Deze verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan aan zaken van derden (uitzondering: (motorrij-, voer-, vaar- en vliegtuigen). De verzekering dekt tegelijkertijd de aansprakelijkheid voor personenschade.
De aansprakelijkheid van de vrijwilligersorganisaties zelf is eveneens verzekerd. Onder de aansprakelijkheidsverzekering valt niet de schade aan eigendommen van de organisatie en de vrijwilligers zelf.

Opzichtschade
De aansprakelijkheid voor schade aan zaken van anderen die een vrijwilligersorganisatie in gebruik heeft, is eveneens verzekerd.


4. Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
Werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders van motorrijtuigen en overige verkeersdeelnemers (met uitzondering van deelnemers openbaar vervoer). Dekking voor schade die voortvloeit uit, berust op of verband houdt met vrijwilligerswerk.

5. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
Je neemt als bestuurder beslissingen voor je organisatie. Soms pakt zo'n beslissing verkeerd uit. Als bestuurder kun je persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door jou en je medebestuurders. Dit gaat ten koste van je privévermogen.

6. Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers
Vrijwilligers en organisaties zijn verzekerd van adequate bijstand in straf / civiele zaken en bij verhaalszaken welke verband houden met het vrijwilligerswerk.

De aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie NIET opzeggen
Opzeggen van de aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie is niet verstandig, omdat een vereniging/stichting ook het risico loopt aangesproken te worden voor gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn van of verband hebben met vrijwilligerswerk. Denk bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid voor het gebouw (dakpan die op het hoofd van een bezoeker valt), of een bezoeker van je clubgebouw die van de (defecte) barkruk valt. Verder heeft een vereniging naast vrijwilligers ook leden. Als een lid schade toebrengt aan een derde kan de vereniging ook aangesproken worden.

Secundaire dekking
Voor alle verzekeringen (behalve de Ongevallenverzekering) geldt dat zij een secundaire dekking hebben. De Vrijwilligerspolis is dus een aanvullende verzekering, de eigen verzekering gaat voor.
Uitgangspunt van de Vrijwilligerspolis is dat de vrijwilliger bij schade niet ‘in de kou komt te staan’.
Een schadeclaim wordt rechtstreeks naar de verzekeraar gezonden en de betreffende schadebehandelaar zoekt uit of er eventueel op de eigen verzekering van de vrijwilliger een schadevergoeding te verkrijgen is. Zo niet, dan wordt de claim in behandeling genomen.

Meer informatie
Vraag bij je gemeente welke verzekering is afgesloten. Meer informatie vind je op de websites van je gemeente of van de aanbieders.
Informatie over de VNG-polis vind je op http://www.vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/vrijwilligers-mantelzorgers-en-maatschappelijke-stage/vrijwilligersverzekering
De informatie over de polis van Vrijwilligersnet Nederland vind je op http://www.vrijwilligersnetnederland.nl/de-vrijwilligerspolis
Informatie over de verzekeringen van Meeùws en Aon Risk Solutions vind je op de websites van de betreffende gemeenten.

Natuurlijk kun je ook voor advies terecht bij het Jeugdwerk Limburg kantoor.

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.