UBO registratie

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Dit zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over, een organisatie. 

Wat houdt de Europese regelgeving in?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Dit zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over, een organisatie. Denk aan personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of personen die meer dan 25% direct of indirect eigendoms KVK en UBO-register belang hebben in een vof of maatschap

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving, namelijk artikel 30 van de (gewijzigde) vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849). Deze richtlijn verplicht elke lidstaat van de Europese Unie een centraal UBO-register te gaan voeren. Het Nederlandse UBO-register is onderdeel van het Handelsregister en wordt beheerd door KVK.

Het UBO-register gaat bijdragen aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorisme financiering. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen personen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter juridische entiteiten. Daarnaast kunnen personen en organisaties door de openbaarheid van het register beter geïnformeerd besluiten met wie zij zakendoen.

Wie is de UBO?

De UBO’s zijn degenen die uiteindelijk eigenaar zijn of de feitelijke zeggenschap hebben. Het gaat hierbij om mensen die meer dan 25% van de aandelen, economisch belang of stemrecht hebben. Voldoet niemand hieraan of kan de UBO niet achterhaald worden, dan moet de zogenaamde ‘pseudo-UBO’ geregistreerd worden. Dit is het hoger leidinggevend personeel van de rechtspersoon zelf, oftewel het gehele bestuur.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?

 • Stichtingen
 • Verenigingen (met volledige rechtsbevoegdheid/beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming)

En geldt dus niet voor:

 • verenigingen van eigenaars
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven

Toelichting voor de verenigingen

In een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij kunnen onderstaande belangen van toepassing zijn. Je bepaalt - op basis van deze belangen - als organisatie zelf welke personen de UBO's zijn. 

Wie hebben er een belang in je organisatie?

 • Mensen die recht hebben op meer dan 25% van het vermogen van je organisatie

Voorbeeld: Een biljartvereniging heeft in de statuten opgenomen dat 5 mensen recht hebben op de winst. De 5 personen zijn allemaal maar voor 20% gerechtigde tot het vermogen, en daarom in dit voorbeeld géén UBO.

 • Mensen die meer dan 25% stemrecht hebben

Voorbeeld:  Voetbalvereniging F heeft 100 leden. De voorzitter van de vereniging heeft meervoudig stemrecht en hiermee 30% van de stemrechten in handen. De voorzitter is in dit voorbeeld een UBO.

 • Mensen die op een andere manier zeggenschap hebben, maar géén bestuurder zijn.
  Deze mensen zijn houders van feitelijke zeggenschap op basis van andere middelen en kun je aanmerken als UBO's.

Voorbeeld:  Aanhanger Z van politieke partij G financiert de partij. Aanhanger Z heeft geen formele rol in de partij, maar vervult als externe betrokkene een rol. Aanhanger Z is hiermee een voorbeeld van een UBO.

 • Zijn geen van deze belangen van toepassing? Dan zijn de bestuurders de UBO's.
 • Zijn er UBO's met meer dan 1 belang? Kies dan van bovenaf voor het eerste belang dat van toepassing is.

 

Welke gegevens en documenten van de UBO's heb je nodig?

Lees hier welke gegevens en documenten je nodig hebt in de opgave.

Documenten waaruit het belang van de UBO's in de organisatie blijkt:

 • Het belang gerechtigde tot het vermogen blijkt bijvoorbeeld deel van de oprichtingsakte of statuten dat op de UBO betrekking heeft.
 • Het belang stemrecht blijkt bijvoorbeeld akte van statutenwijziging of deel van de akte van oprichting dat op de UBO-betrekking heeft.

Verder heb je deze documenten nodig:

 • Het gekopieerde identiteitsbewijs moet aan deze voorwaarden voldoen
  • het BSN moet duidelijk te zien zijn
  • kopieer voor- en achterkant
  • kopieer in kleur
  • kopieer op ware grootte
  • de foto mag onherkenbaar gemaakt zijn
  • voornamen en achternaam
 • daarnaast, bij UBO's die in Nederland wonen:
  • BSN
 • daarnaast, bij UBO's die in het buitenland wonen:
  • geboortedatum, geboorteland en geboorteplaats
  • TIN (Tax Identification Number) en land van uitgifte, als de UBO een TIN heeft
  • nationaliteit
  • woonadres

Wie mag UBO-opgave doen?

De personen die namens je coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of vereniging wijzigingen in het Handelsregister mogen doorgeven, zijn tekenbevoegd voor de UBO-opgave. Dit zijn bijvoorbeeld alle bestuurders.

Wat heb je als tekenbevoegde nodig bij de UBO-opgave?

 • voornamen en achternaam
 • BSN (als de tekenbevoegde een BSN heeft)
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • bij online versturen van de opgave: DigiD en rekening op jouw naam
 • bij per post versturen van de opgave: kopie van je geldige identiteitsbewijs

Website: Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.