Stappenplan en informatie Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het doen van een bepaalde taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Het is aan te raden om elke drie jaar aan een vrijwilliger een nieuwe VOG te vragen en dit ook duidelijk als beleid te hanteren

Regeling gratis VOG

Het is belangrijk dat vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van een bepaalde functie. Justis screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Dankzij de Regeling Gratis VOG is het aanvragen van VOG's voor je vrijwilligers kosteloos. De organisatie hoeft alleen eHerkenning aan te schaffen en de vrijwilliger moet DigiD gebruiken bij de aanvraag.

Het is aan te raden om elke drie jaar aan een vrijwilliger een nieuwe VOG te vragen en dit ook duidelijk als beleid te hanteren.


Waarom zouden we een VOG verplicht stellen binnen de organisatie?

 • Omdat de vrijwilligers met kinderen of andere kwetsbare personen werken.
 • Omdat de bescherming van kinderen ook de verantwoordelijkheid is van de organisatie.
 • Omdat de organisatie ook de verantwoordelijkheid heeft om de zorgen van ouders serieus nemen.
 • Omdat je als organisaties je vrijwilligers wilt ondersteunen.
 • Omdat je je organisatie wilt versterken en overeind wilt houden.

 

Hoe komen organisaties in aanmerking?

Organisaties die in aanmerking willen komen voor de regeling voor een gratis VOG, kunnen zich aanmelden via de website gratisvog.nl. Het CIBG (onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) beoordeelt of de organisatie aan de voorwaarden voldoet en laat haar dit weten.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor gratis VOG’s

 • Je organisatie heeft vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen. Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.
 • Je organisatie hanteert een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid. Bij voorkeur laat je in je beleid zien hoe je vrijwilligers informeert over je beleid. Zorg ervoor dat je bij aanmelding je beleid kunt uploaden of kunt aantonen door een link naar het beleid op je website!
 • Je moet van je vrijwilligers niet vanuit andere wet- of regelgeving een VOG ontvangen. Voorbeelden van organisaties die beperkt kunnen deelnemen zijn: scholen, peuterspeelzalen, Tussen schoolse Opvang (TSO) en Buitenschoolse Opvang (BSO).
 • Je organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft dus een KvK-nummer.
 • Je organisatie moet minimaal een E-herkenning 2 (EH2+) hebben om via MijnJustis, als je bent toegelaten tot de regeling, gratis VOG's klaar te kunnen zetten voor je vrijwilligers. Het betrouwbaarheidsniveau eHerkenning 1 (EH1) is per 1 juli 2021 vervallen. De vrijwilligers hebben DigiD nodig om een gratis VOG aan te vragen.

  

Voorbereidend in je organisatie

Stap 1   Zet het onderwerp binnen je organisatie op de agenda

Maak het bespreekbaar, want door beleid te maken verklein je de kans dat misbruik voorkomt binnen je organisatie.

Stap 2   Maak een risicoanalyse

Op de website van vrijwilligerswerk.nl is een checklist te vinden; deze maakt het inventariseren van risicofactoren binnen jouw organisatie makkelijker. Vul de checklist samen met je vrijwilligers in om mogelijke risico’s direct bespreekbaar te maken.

Stap 3   Stel omgangsregels vast en voer een gedragscode in (vereist voor Gratis VOG)

Iedereen die de vereniging bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is van harte welkom.  De code geeft aan waar de grenzen liggen in het contact.

Om de grenzen in contact met deelnemers vast te leggen heeft platform vrijwillige inzet een modelgedragscode ontwikkelt. Een officieel document dat je door zowel je vrijwilligers als je medewerkers laat ondertekenen.

Stap 4   Stel eenvertrouwens(contact)persoonaan

De VCP gaat in gesprek met slachtoffer of beschuldigde en onderzoekt waar de persoon in kwestie terecht kan met zijn hulpvraag en welke mogelijke stappen genomen kunnen worden.

Een vertrouwenspersoon moet goed bekend en bereikbaar zijn binnen de organisatie. Vermeld daarom altijd contactgegevens.

Stap 5   Voer een zorgvuldigaanstellingsbeleid(vereist voor Gratis VOG)

Maak je aannameprocedure onderdeel van het beleid. Zo zorg je ervoor dat voor iedereen duidelijk is hoe het aannemen van vrijwilligers binnen jouw organisatie verloopt. Een goed aanstellingsbeleid omvat minimaal:

1 een intakegesprek én 2 de verplichting een VOG te overhandigen als de vrijwilliger gaat werken met kwetsbare mensen.

Stap 6   Maak een meldprotocol

Dit protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) misbruik/ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden.

Checklist

 • Wij hebben de onderwerpen besproken binnen onze organisatie.
 • Wij hebben de omgangsregels binnen onze organisatie herzien, gedefinieerd en vastgesteld.
 • We hebben de risico checklist doorlopen en mogelijke risico’s besproken.
 • We hebben een modelgedragscode ontwikkeld.
 • We hebben een vertrouwenspersoon aangewezen.
 • We hebben een duidelijk en zorgvuldig aanstellingsbeleid beschreven.
 • We hebben een duidelijk meldprotocol.


 

Aanmelding van je organisatie

 1. Je meldt je organisatie aan op de websitegratisvog.nl.

Zorg ervoor dat je bij aanmelding je beleid kunt uploaden of kunt aantonen door een link naar het beleid op je website.

 1. Het CIBG kijkt of je aanmelding volledig is. 

Het CIBG is een uitvoeringsorgaan van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het CIBG beoordeelt je aanvraag voor de Regeling Gratis VOG.

 1. Het CIBG besluit jeaanmelding goed te keuren of af te wijzen.

Het CIBG heeft hiervoor acht weken de tijd vanaf het moment dat je zich heeft aangemeld. Je aanmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt, zodat je vrijwilligers snel een gratis VOG kunnen aanvragen.

 1. Bij goedkeuring gaat u aan de slag.

Wanneer je organisatie een e-mail heeft ontvangen dat je bent toegelaten tot de regeling, kun je gratis VOG's voor je vrijwilligers klaarzetten. Je kunt ook extra profielen aanvinken, bijvoorbeeld als een vrijwilliger een financiële taak heeft.

 1. Publicatie op de website.

Als je organisatie definitief tot de regeling is toegelaten, komt zij samen met andere organisaties in het verzamelbestand te staan op deze website.


De gratis VOG is alleen digitaal te krijgen.Omjevrijwilligers in staat te stellen een gratis VOG aan te vragen, moetjede aanvraag digitaal klaarzetten. Hiervoor moetjeorganisatie over e-Herkenning (EH2+ = betrouwbaarheidsniveau 2) beschikken en de vrijwilliger moet een DigiD hebben.Als jeorganisatie nog geen e-Herkenningsmiddel heeft, kun jenaarhttps://www.eherkenning.nl/en daar een e-herkenning aanvragen.

  Website: Gratis VOG

  Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.