Hoe gaan we om met afwezigheid van één of meer bestuursleden?

Voor dergelijke situaties moet je als organisatie een regeling treffen. Dit heet in de wet een belet- en ontstentenisregeling. 

Afwezigheid van één of meer bestuursleden

Eén of meer bestuursleden (of commissarissen indien van toepassing) zijn afwezig. Voor dergelijke situaties moet je als organisatie een regeling treffen. Dit heet in de wet een belet- en ontstentenisregeling. Belet is als een bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan of niet mag uitoefenen en Ontstentenis is als een bestuurder ophoudt bestuurder te zijn.

Voorbeeld

Het bestuur neemt maandag een besluit over het wel of niet aanschaffen van een grote dure partytent voor activiteiten als kamp en KVW. Cas (bestuurslid) is helaas ziek en kan niet aanwezig zijn. Kan het overige bestuur toch besluiten om te tent aan te schaffen of niet?

Voorbeeld afspraken

Bij belet of ontstentenis hebben wij afgesproken…

  • Dat bij besluiten over uitgaves hoger dan 1.000 euro altijd het hele bestuur aanwezig moet zijn
  • Dat bij financiële besluiten minimaal 3 bestuursleden aanwezig moeten zijn
  • bij overlijden van de 3e persoon, de overige bestuursleden bevoegd blijven om beslissingen te nemen ook al zijn we onder het minimumaantal bestuursleden gekomen.
  • de overige bestuurder(s) belast met het besturen

Website: wbtr.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.