SMOL biedt lager tarief notariskosten WBTR

Per 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan en geldt expliciet voor verenigingen en stichtingen.

Het aanbod van Samenwerking Maatschappelijke Organisaties Limburg
SMOL heeft gezien de komst van de WBTR contact gelegd met notariskantoor mr G.J.F.M. van Thoor en mr K.P. Fischer. Zij hebben het volgende aanbod voor Maatschappelijke organisaties waar vrijblijvend gebruik van gemaakt kan worden.

Het verschaffen van informatie omtrent de wijzigingen die de WBTR met zich brengt en het onderzoek naar of de statuten aan de WBTR voldoen. Kosten per organisatie bedragen € 175,- inclusief btw. (Indien tenminste 10 partijen gezamenlijk meedoen aan dit project, wordt de prijs verlaagd naar € 125,- inclusief btw.) Mocht dit onderzoek binnen een half jaar leidden tot een daadwerkelijke statutenwijziging via notariskantoor mr G.J.F.M. van Thoor en mr K.P. Fischer dan zullen deze kosten verrekend worden met de prijs voor de wijziging van de statuten.

Als we het onderzoek moeten gaan doen, dienen in ieder geval zelf aangeleverd te worden:

  • Kopie van de geldige legitimatiebewijzen van de bestuurders;
  • Een digitaal bewerkbaar exemplaar van de statuten.

Wanneer dit wordt aangeleverd, zal de betreffende vereniging of stichting binnen 2 weken op de hoogte worden gesteld van de eventuele voorgestelde wijzigingen in de statuten en informatie ontvangen over de WBTR.

Indien de statuten op grond van het voormelde onderzoek gewijzigd dienen te worden bedragen de kosten per organisatie voor de wijziging € 450,- inclusief btw. (Indien tenminste 10 partijen gezamenlijk meedoen aan dit project, wordt deze prijs verlaagd naar € 395,- inclusief btw.) Uiteraard kunnen bij deze statutenwijziging ook andere zaken direct worden meegenomen, zoals de wijziging van de naam of het instellen van commissies. Hiervoor kunnen aanvullende kosten worden gerekend, wij zullen deze dan te zijner tijd met het betreffende bestuur bespreken.

Meer informatie vind je hier.

Wat houdt de nieuwe wet in? en wat betekent de nieuwe wet voor mij?

  • Op de website van Huis voor de Sport Limburg kun je gratis Webinars terugkijken.
  • Op de website van WBTR.nl kun je meer informatie vinden over de nieuwe wet. WBTR.nl is een initiatief van non-profit koepelorganisaties en grotere verenigingen om hun leden te ondersteunen. Via deze site kunnen verenigingen en stichtingen gemakkelijk, goed en betaalbaar aan de nieuwe wet voldoen. Jeugdwerk Limburg is partner van WBTR, waardoor leden van Jeugdwerk Limburg het online WBTR-stappenplan met 50% korting kunnen aankopen. Dit stappenplan leidt je langs alle eisen van de WBTR en geeft aan hoe je het beste aan de wet kunt voldoen. Ook kun je gratis webinars bijwonen, deze vind je hier. 
  • Op onze website vind je hier meer informatie gericht op jeugdorganisaties met een checklist/stappenplan over de nieuwe wet.

Website: hvdsl

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.