Signaleren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling

Een stappenplan waarin duidelijk wordt welke stappen moeten worden doorlopen bij vermoedens van kindermishandeling. 

Een stappenplan waarin duidelijk wordt welke stappen moeten worden doorlopen bij vermoedens van kindermishandeling.

Kindermishandeling is elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige een relatie van afhankelijkheid of onvrijheid staat, actief of passief opbrengen. Tevens wordt hierdoor ernstige schade berokkend of dreigt deze te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.
Bovenstaande definitie wil zeggen dat wanneer een kind te maken krijgt met een situatie of handelen waarmee de veiligheid en ontwikkeling van het kind niet gewaarborgd wordt, er sprake is van kindermishandeling.

Kindermishandeling komt in verschillende vormen voor. Er is geen eenduidige oorzaak te noemen voor kindermishandeling. Verschillende factoren kunnen hiertoe leiden en vaak gaat het om een combinatie van meerdere factoren.

Om kindermishandeling te kunnen signaleren is het van belang om kennis te hebben van signalen. Belangrijk hierbij is dat men open dient te staan voor het thema.

Meer informatie vind je in deze folder. Daarnaast verzorgt Jeugdwerk Limburg desgewenst een workshop over dit thema.

Gerelateerde berichten

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.