Meer Kleur in de Club

Het handboek biedt praktische informatie en handvatten voor (sport)verenigingen om de deelname van allochtone jeugd en jongeren te bevorderen en allochtonen te werven voor het vrijwillig kader. Dit zijn belangrijke ingrediënten voor de vormgeving van allochtonenbeleid.

Het handboek “Meer kleur in de club” is in opdracht van de Provincie Limburg tot stand gekomen.
Het biedt praktische informatie en handvatten voor (sport)verenigingen om de deelname van allochtone jeugd en jongeren te bevorderen en allochtonen te werven voor het vrijwillig kader. Dit zijn belangrijke ingrediënten voor de vormgeving van allochtonenbeleid.
Het handboek beschrijft op een heel concrete wijze de stappen, die een vereniging doorloopt om meer allochtone leden en kader te werven en te behouden. Iedere stap wordt voorzien van concrete adviezen, tips, voorbeelden. Bij de samenstelling van het handboek hebben we gebruik gemaakt van de door de jaren heen opgebouwde expertise en netwerken van allochtone verenigingen en zelforganisaties.
De totstandkoming van allochtonenbeleid is een langdurig proces, dat voor iedere organisatie anders kan verlopen. Belangrijk uitgangspunt is dat je er als vereniging aan wil gaan staan en er werk van wil maken, niet omdat het moet, maar omdat de overtuiging bestaat dat het de vereniging een meerwaarde oplevert.

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.