Training ‘In veilige handen’ ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag

The Voice maakte van alles los bij mensen. Iedereen kreeg een stukje besef en verantwoordelijkheidsgevoel. Hoe ver weg deze situaties ook lijken, ze komen ook in onze directe omgeving voor

Als je organisatie met en voor minderjarigen werkt, is zorgen voor een veilige omgeving waarin kinderen en jongeren kunnen groeien en bloeien heel belangrijk. En dan gaat het niet alleen om een fysiek veilige (speel) omgeving en veilige materialen, maar ook om het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Uit ervaring van Jeugdwerk Limburg blijkt dat organisaties behoefte hebben aan kennis en tools over…

…het herkennen en voorkomen van ongewenst gedrag;

…hoe je risico’s op ongewenst gedrag kunt beperken;

…het nemen van passende maatregelen;

…hoe je kunt voorkomen dat personen met foute bedoelingen bij je organisatie vrijwilliger worden.

Training: In veilige Handen

Tijdens de training zal worden gediscussieerd rondom het objectief beoordelen van waarnemingen. Er wordt gebruikgemaakt van beelden over persoonlijke reacties in specifieke situaties. Je hoort ook hoe andere deelnemers in moeilijke situaties problemen proberen op te lossen en met welk resultaat.

In de training leren vrijwilligers;

  • Wat de aanleiding en het belang is van preventief beleid;
  • Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag;
  • Waarom we het gedrag niet zien;
  • Hoe je situaties objectief kunt beoordelen, signaleren en duiden;
  • Hoe je preventief beleid ontwikkelt;
  • Welke tools dit preventief beleid kunnen ondersteunen.

Wil je meer informatie neem dan contact met ons op via info@jeugdwerklimburg.nl of bel 0475 31 51 51.

Waar kan Jeugdwerk Limburg organisaties nog meer mee ondersteunen?

Veiligheidswerkmap

Het komt helaas overal voor. Dus ook binnen vrijwilligersorganisaties. Tussen vrijwilligers en deelnemers maar ook tussen deelnemers onderling. Toch willen we er alles aan doen om dit te voorkomen. In deze paragraaf van de veiligheidswerkmap vind je informatie wat jij als bestuurder kunt doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, maar ook wat je kunt doen als het toch gebeurt.

Voorlichtingsavonden

Geven van voorlichtingsavonden aan lokale vrijwilligersorganisaties en leidt vrijwilligers op tot ‘adviseur sociale veiligheid’. Dit is een vrijwilliger die tot taak heeft het bestuur te adviseren en bij te dragen aan de invoering van preventieve maatregelen in de organisatie. Tevens wordt hij/zij opgeleid om bij incidenten handelend op te treden, zodat naar de juiste hulporganisaties kan worden doorverwezen en dat er goede opvang wordt gerealiseerd.

Advies

Advisering bij het ontwikkelen van preventief beleid ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast bij het aanvragen van de gratis Verklaring Omtrent Gedrag.

Vertrouwenscontactpersoon

Fungeren als vertrouwenscontactpersoon voor lid-organisaties.

Stappenplan 

Vereniging NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) ontwikkelde in opdracht van het Ministerie van Justitie een stappenplan dat begint bij het bespreekbaar maken binnen het bestuur en eindigt bij het voorlichten van alle betrokkenen over de maatregelen die zijn genomen om de kans op seksueel misbruik zo klein mogelijk te maken.

De dertien stappen waaruit het plan bestaat, helpen je om achter de schermen alles zo te regelen dat minderjarigen echt in veilige handen zijn binnen het vrijwilligerswerk. 


Website: In veilige handen

Downloads

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.