Spar mee over gedragsregels voor het jeugdwerk op 12 december!

In de gedragsregels bespreek je de zorg, verantwoordelijkheid en bescherming van degenen met wie de vrijwilligers binnen je organisatie werken.

Mis jij ook die gedragscode?

In de gedragsregels bespreek je de zorg, verantwoordelijkheid en bescherming van degenen met wie de vrijwilligers binnen je organisatie werken. Zo leg je bijvoorbeeld duidelijk vast waar de grenzen liggen in het fysieke contact. Deze regels maak je voor de vrijwilligers in een begeleidende functie: vrijwilligers die een verantwoordelijkheid hebben voor deelnemers bijvoorbeeld.

Voorbeeld gedragsregels:

  • De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
  • De vrijwilliger onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
  • De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
  • De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • De vrijwilliger mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  • De vrijwilliger zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
  • De vrijwilliger  heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
  • Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
  • De vrijwilliger  krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

De afgelopen tijd krijgt Jeugdwerk Limburg steeds vaker de vraag of er een code is voor het jeugd- en jongerenwerk. Deze is er (nog) niet. Wel voor andere sectoren, maar niet specifiek voor het jeugdwerk. Daarom nodigt Jeugdwerk Limburg jullie uit om mee te werken en te denken aan een opzet van een gedragscode voor jullie eigen organisaties.

Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 12 december 2022 om 20.00u in 't Patronaat in St. Joost. Deelname is gratis! Aanmelden via info@jeugdwerklimburg.nl 

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.