Diversiteit en inclusiviteit in het jeugdwerk

Jeugdwerk Limburg vindt het belangrijk dat jeugdigen, jongeren en volwassenen zoveel mogelijk mee kunnen doen aan activiteiten. Hiermee wordt gestreefd naar een divers en inclusief jeugdwerk. Maar wat betekenen deze begrippen nu precies?

Diversiteit en inclusiviteit in het jeugdwerk

  De missie van Jeugdwerk Limburg is: Het moet voor elk kind in onze provincie mogelijk zijn om in het belang van zijn eigen ontwikkeling zo volwaardig mogelijk aan activiteiten te kunnen deelnemen.

Jeugdwerk Limburg vindt het belangrijk dat jeugdigen, jongeren en volwassenen zoveel mogelijk mee kunnen doen aan activiteiten. Hierbij mogen onder andere beperking, geld, afkomst, geaardheid of religie geen drempel zijn. Het voorkomen van eenzaamheid is ook een belangrijke drijfveer.

Hiermee wordt gestreefd naar een divers en inclusief jeugdwerk. Maar wat betekenen deze begrippen nu precies?

Diversiteit zijn de verschillen tussen de individuen van een groep, in waarden, attitudes, cultuur, overtuigingen, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, kennis, vaardigheden en levenservaring.

Inclusiviteit is een toestand waarbij er geen sprake is van uitsluiting, vaak vanuit de gedachte dat iedereen gelijkwaardig is en gelijke rechten heeft. 

Diversiteit en inclusiviteit binnen jouw organisatie

Vaak worden de begrippen in één adem genoemd. Feitelijk betekenen de begrippen wat anders, maar kennen ze wel een grote samenhang.

Als het gaat om diversiteit kun je jezelf de volgende vragen stellen:

  • Wat is de verhouding mannen/vouwen binnen je organisatie?
  • Hoeveel verschillende etniciteiten kent jouw organisatie?
  • Uit hoeveel verschillende wijken komen de deelnemers en leiding binnen jouw organisatie?
  • Is er ruimte voor verschillende (seksuele) geaardheden?

Voor inclusiviteit geldt:

  • Krijgt iedereen binnen jouw organisatie dezelfde kansen?
  • Is jouw organisatie toegankelijk voor iedereen? Kan iedereen meedoen?

Wat zijn jouw antwoorden? En wat is jouw conclusie op basis van die antwoorden? Hoe divers en inclusief is jouw organisatie? Wil jij verandering, of vind je de huidige situatie voldoende? Wil jij  meer informatie over of een bijdrage leveren aan dit project? Neem dan contact met ons op.

In 2021 zijn contacten gelegd meet COC Limburg. Wij nodigen naast onze leden, ook andere (maatschappelijke) organisaties uit als samenwerkingspartners op lokaal en provinciaal niveau.

Quote: “Diversiteit is zoveel mogelijk mensen met diverse achtergronden vragen om op een feestje te komen. Inclusiviteit is vragen of deze mensen het feestje mee organiseren.“

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.