Dag van de BHV

Op de eerste maandag november zetten we de BHV’ers in het zonnetje en vragen we samen met veel bedrijven, organisaties en instellingen op de werkvloer aandacht, respect en waardering voor bedrijfshulpverlening.

Activiteiten Dag van de BHV

Op de eerste maandag van november zetten we de BHV’ers in het zonnetje en vragen we samen met veel bedrijven, organisaties en instellingen op de werkvloer aandacht, respect en waardering voor bedrijfshulpverlening. De Dag van de BHV kent ieder jaar een thema dat de rode draad vormt voor de verschillende uitingen en activiteiten. In aanloop naar de Dag organiseren we verschillende activiteiten met als hoogtepunt de Dag van de BHV.

Thema 2022: “Werk, thuis, op straat: hoe veilig ben jij?”

Dit thema haakt in op de nieuwe balans na corona; steeds meer bedrijven blijven hybride werken, dit raakt de driehoek thuis, werk en op straat. Ook in relatie tot veiligheid, bedrijfshulpverlening en zelfredzaamheid. We dagen organisaties uit om de veiligheid in de driehoek onder de aandacht te brengen. Het speciale leaflet uit de Toolkit maakt het makkelijk om dit bespreekbaar te maken.

Corona heeft ons in de afgelopen twee jaar voor uitdagingen gesteld. Ook met betrekking tot onze werkomgeving. Voor zover mogelijk heeft een groot deel vanuit huis gewerkt en ook nu het virus geen directe bedreiging meer vormt blijft men gedeeltelijk vanuit huis werken. Steeds meer organisaties kiezen dus voor hybride werken, maar hoe doen we dat veilig en gezond?

Het thema dit jaar stelt deze vraag aan de orde, want veilig willen we allemaal zijn, zowel thuis als op het werk en ook op straat. En gezien het feit dat we altijd even op de professionele hulptroepen van politie, brandweer en ambulance moeten wachten, is het een geruststellend idee dat er BHV’ers zijn, die in deze cruciale mintuten in actie komen.

Dus: Help je mee? Ben je verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening binnen je organisatie en zie je dat de veranderende kantoorbezetting ook op dit vlak wat van je vraagt? Ben je een BHV’er, die zich realiseert dat je hulp zich niet hoeft te beperken tot de werkvloer, maar dat je ook thuis of op straat van grote meerwaarde kunt zijn? Of heb je wel eens met de gedachte gespeeld dat het fijn zou zijn om te kunnen reanimeren en hulp te kunnen bieden voor je gezin of in de woonomgeving? Dan spreken we jou aan om dit thema dit jaar onder de aandacht te brengen van iedereen in je omgeving: Help mee!!

We dagen organisaties en BHV’ers uit om dit jaar na te denken over hoe we het in deze dynamische werkwijze voor iedereen veilig kunnen maken. Het hybride werken vergt van ons dat we in alle omstandigheden zo veilig mogelijk zijn en dat we hebben nagedacht wat er moet gebeuren bij een incident: zowel als je thuis (aan het werk) bent of op kantoor of onderweg. Want met een goed plan maak je de wereld veiliger!

Meer informatie vind je hier: Activiteiten - Dag van de BHV

Veiligheid voor vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun vrijwilligers en deelnemers. Jeugdwerk Limburg ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen van hun veiligheidsbeleid. Het doel is vrijwilligers te ondersteunen bij het veiliger maken van hun activiteiten. Daarmee wordt de kwaliteit van de activiteiten verbeterd en ook de werkomstandigheden van vrijwilligers. Veiligheid is een steeds belangrijker onderwerp, hoe minimaliseer je de risico's? In onze bieb geeft Jeugdwerk Limburg op veel antwoorden op jullie vragen. Wij bieden organisaties:

Werkmap

In de Veiligheidswerkmap wordt de sociale en fysieke veiligheid beschreven. De map biedt handvatten aan vrijwilligers, waarmee zij de veiligheid binnen hun organisatie kunnen waarborgen. De onderwerpen in de map zijn verdeeld over de onderwerpen: wet- en regelgeving, organisatie, bedrijfshulpverlening, de omgang met elkaar, gebouw en buitenterrein, activiteiten, verkeer en voedsel.

Toolkit In veilige handen en VOG

In opdracht van het Ministerie van Justitie is het project ‘In Veilige Handen’ ontwikkeld door Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) met als doel het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag binnen een vrijwilligersorganisatie. Dit gaat over pesten, seksuele intimidatie, agressie en/of discriminatie

Veiligheidsvignet

Een veilige organisatie draagt bij aan een goed imago. Vrijwilligers zullen er graag willen werken en ouders/verzorgers vertrouwen hun kinderen er graag aan toe! Wil je weten hoe je organisatie er qua veiligheid voor staat? Doe dan vrijblijvend de veiligheidscheck. Neem hiervoor (of voor meer informatie) contact op met Jeugdwerk Limburg.

Interactieve beleving Scherp!

Vanuit het project Respect On Venray is de interactieve beleving ‘Scherp!’ samen met JongNL Limburg ontwikkeld. In deze interactieve beleving maken jongeren en vrijwilligers kennis met het thema Respect en hoe dit speelt binnen hun groep.

Trainingen

Jeugdwerk Limburg verzorgt trainingen rondom het thema Veiligheid, denk aan BHV en Handelen bij een ongelukje. Kijk gerust in onze bieb bij trainingen - Veiligheid.

    Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.