Werven van vrijwilligers, hoe dan?!

Voor veel vrijwilligersorganisaties is het een terugkerend probleem: waar vinden we voldoende vrijwilligers om onze activiteiten uit te voeren? Het werven van vrijwilligers vereist een goed doordachte aanpak. Van het binnenhalen tot het belonen van vrijwilligers.

Veel vrijwilligersorganisaties hebben problemen met het werven van vrijwilligers. Je hebt tenslotte geen baan te bieden met salaris, maar je biedt een vorm van vrijetijdsbesteding. In eerste instantie lijkt het vaak of je meer vraagt dan je te bieden hebt. Wat het oplevert wordt pas later duidelijk. De wervingscirkel is een instrument dat je helpt om een goed wervingsplan op te zetten en daarbij ook de opbrengst voor de vrijwilliger zelf duidelijk te maken. Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden

Stap 1: Doel
Je begint met het doel: wat wil de organisatie bereiken? Wat is het doel daarvan? Welk werk moeten ze gaan doen?

Een voorbeeld van een doel zou kunnen zijn:
De organisatie wil minstens 5 vrijwilligers werven die bij de activiteiten als aanspreekpunt functioneren voor de bezoekers, onder wie de ouders van allochtone kinderen. Daardoor kan de organisatie beter aansluiting vinden op de buurt.

Stap 2: Doelgroep
Organisaties met een tekort aan vrijwilligers durven vaak niet kieskeurig te zijn en zijn vaak blij met iedereen die zich als vrijwilliger meldt. Toch blijkt dat het kieskeurig zijn in de werving eerder méér resultaat oplevert dan minder.
De eerste vraag die je je stelt: Wie zoek ik eigenlijk? Wat voor vrijwilligers wil ik hebben? Wie is de doelgroep? Waar moeten ze aan voldoen?
De tweede vraag is: Waar vinden we deze mensen? Je kunt de doelgroep in beeld brengen aan de hand van de volgende vragen.

Stap 3: Boodschap
Wat is de boodschap, wat heeft de organisatie te bieden? Waarom zijn deze nieuwe vrijwilligers nodig? Probeer niet teveel boodschappen tegelijk te geven. Over het algemeen geldt: Hoe meer boodschappen, hoe kleiner de kans op succes. Essentieel bij elke werving is dat je bij het formuleren van de boodschap probeert de wereld door de ogen van je doelgroep te bekijken. Probeer te achterhalen welke woordkeus hen aanspreekt, of welke normen en waarden in je doelgroep heersen (zie ook de inleiding bij deze module). Het bedenken van een boodschap is een creatief proces waarbij je moet kijken door de ogen van je doelgroep.

Een voorbeeld voor nieuwe bestuursleden:
Het bestuur vergadert een keer per maand. Samen met onze vrijwilligers proberen we leuke activiteiten in de organisatie op te zetten.
Of je zegt
- een nieuwe uitdaging;
- veel contacten met mensen op allerlei plaatsen;
- zinvol werk in een gezellige organisatie?
Wij bieden u een interessante bestuursfunctie aan!

Stap 4: Middel
Een boodschap moet ook nog verzonden. En op zo’n manier dat het werkelijk binnenkomt bij de doelgroep. Daarvoor heb je een middel nodig en een kanaal. Een middel is dat wat de informatie draagt. Bijvoorbeeld een poster, een folder, een sticker, of bijvoorbeeld dat wat je zegt in een gesprek. Een kanaal is de weg waarlangs die informatie gaat. De poster kan in de supermarkt hangen, of de folders worden uitgedeeld op de markt. Het middel dat je kiest, bepaalt voor een deel ook het resultaat.

Stap 5: Organisatie / budget
De laatste stap betreft de vragen: Wie doet het, wanneer en hoeveel mag het kosten? Het gaat hier in eerste instantie om de organisatie van de werving zelf: alle praktische randvoorwaarden om de uitvoering soepel te laten verlopen. 

De planning bijvoorbeeld :
- Wanneer wil je het materiaal klaar hebben?
- Wanneer is het een goede tijd om een bijeenkomst te organiseren, of mensen te benaderen?
- Wie gaat de folder schrijven

En de kosten:
- Hoeveel kan en wil je er aan uitgeven? Hoeveel tijd wil je eraan besteden?
- Wie gaat de kosten betalen?

Bij het doorlopen van de cirkel is dit het moment waarop je expliciet stilstaat bij de praktische haalbaarheid van je ideeën, en de investeringen die het kost om die ideeën te realiseren.

Webinar
Op 9 december om 19.30 is een webinar vinden en binden van vrijwilligers. Voorlichting over hoe nieuwe vrijwilligers te werven en hoe je vrijwilligers kunt behouden. Er is ook ruimte voor uitwisseling van persoonlijke ervaringen. Vergeet je niet aan te melden door je naam, organisatie en maildres(sen) te mailen naar info@jeugdwerklimburg.nl

Website: Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.