Signaleren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling

Twee studenten aan de Zuyd Hogeschool, Joyce Jacobi en Andrea Gnjidic, hebben bij Jeugdwerk Limburg hun afstudeeropdracht over het thema ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’ vervuld. Het doel was een nieuw product te ontwikkelen voor Jeugdwerk Limburg, waarmee vrijwilligers handvatten krijgen aangereikt om kindermishandeling beter te kunnen signaleren en beter te kunnen handelen bij vermoedens ervan.

Twee studenten aan de Zuyd Hogeschool, Joyce Jacobi en Andrea Gnjidic, hebben bij Jeugdwerk Limburg hun afstudeeropdracht over het thema ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’ vervuld. Het doel was een nieuw product te ontwikkelen voor Jeugdwerk Limburg, waarmee vrijwilligers handvatten krijgen aangereikt om kindermishandeling beter te kunnen signaleren en beter te kunnen handelen bij vermoedens ervan.

Kindermishandeling is elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige een relatie van afhankelijkheid of onvrijheid staat, actief of passief opbrengen. Tevens wordt hierdoor ernstige schade berokkend of dreigt deze te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Dit wil zeggen dat wanneer een kind te maken krijgt met een situatie of handelen waarmee de veiligheid en ontwikkeling van het kind niet gewaarborgd wordt, er sprake is van kindermishandeling.

Uit recent onderzoek blijkt dat in 2010 ruim 118.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in Nederland (ruim 3% van het totaal) blootgesteld waren aan een vorm van kindermishandeling. Dit zijn echter alleen de gevallen die door professionals gesignaleerd zijn. In principe ligt het daadwerkelijke aantal slachtoffers hoger en is dit getal een onderschatting van het ware probleem. Jaarlijks overlijden 50 tot 80 kinderen als gevolg van kindermishandeling.

Kindermishandeling komt in verschillende vormen voor. Er is geen eenduidige oorzaak te noemen voor kindermishandeling. Verschillende factoren kunnen hiertoe leiden en vaak gaat het om een combinatie van meerdere factoren.
Om kindermishandeling te kunnen signaleren is het van belang om kennis te hebben van signalen. Belangrijk hierbij is dat men open dient te staan voor het thema.
Uit een enquête is gebleken dat vrijwilligers behoefte hebben aan meer inhoudelijke informatie omtrent kindermishandeling. Daarnaast ontbreekt de kennis over het signaleren ervan. Er is verder behoefte aan een stappenplan waarin duidelijk wordt welke stappen ze dienen te doorlopen bij vermoedens van kindermishandeling.
Om aan deze behoefte te kunnen voldoen hebben wij een product ontwikkeld in de vorm van een voorlichting. Tijdens de jaarvergadering op 27 mei 2013 is deze voorlichting voor het eerst verzorgd. Tevens is een folder (zie bijlage) uitgedeeld dat dient als naslagwerk.
Jeugdwerk Limburg verzorgt informatieavonden en workshops over dit thema. Neem voor meer informatie op met het Jeugdwerk Limburg kantoor, 0475-315151 of info@jeugdwerklimburg.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.