Richtlijnen Sport gelden ook voor jeugd- en kindervakantiewerk

Ook jeugd- en kindervakantiewerkorganisaties kunnen in overleg met hun gemeente vanaf 29 april georganiseerde buitensport- en spelactiviteiten organiseren, die passen binnen de geldende corona-maatregelen. De beide Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Limburg-Zuid hebben afgelopen week in hun richtlijnen opgenomen dat de Richtlijnen Sport ook voor het jeugdwerk gelden.

Het gaat dus uitsluitend om spelactiviteiten die op bewegen gericht zijn en voor groepen van maximaal 25 kinderen of jongeren.

Gemeentes geven uitvoering aan de nieuwe coronamaatregelen en bepalen de richtlijnen. Er zijn gemeentes die vragen een protocol ter goedkeuring voor te leggen. Ook zijn er gemeenten die vragen de activiteiten middels een formulier aan te melden, waarmee je je als organisator ook akkoord verklaart met de voorwaarden. Doe navraag bij je gemeente. Een aantal gemeenten heeft de sport- en jeugdorganisaties al rechtstreeks over deze regeling geïnformeerd.

De belangrijkste voorwaarden:

1. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.

2. Maximaal 25 kinderen of jongeren per groep

3. Per 10 kinderen is 1 begeleider aanwezig.

4. Begeleiders houden 1,5 m afstand tot elkaar en proberen op 1,5 m afstand van de kinderen te blijven.

5. Jongeren tussen de 13 en 18 jaar moeten 1,5 meter afstand bewaren van elkaar.

6. Kinderen komen zelfstandig naar de activiteit. Ouders brengen en halen alléén wanneer het echt niet anders kan.

7. Er mag geen publiek aanwezig zijn bij de activiteit.

Zie in de bijlage de richtlijnen van de Veiligheidsregio Limburg-Noord: “Beleef de ruimte (Corona en sport)”.

Deze richtlijnen bieden jeugd- en kindervakantiewerkorganisaties de mogelijkheid om onder de huidige omstandigheden op kleine schaal activiteiten voor de jeugd te organiseren. Het is voor onze jeugd van groot belang dat we binnen de ruimte die de RIVM-maatregelen bieden, samen creatief blijven zoeken naar wat wél kan. We zien binnen het jeugdwerk tal van nieuwe (alternatieve) activiteiten ontstaan. Via Jeugdwerk Limburg kun je deze succesactiviteiten delen met andere organisaties, bijvoorbeeld op Facebook Jeugdwerk Limburg of door een berichtje te sturen naar info@jeugdwerklimburg.nl.

Zodra zich nieuwe ontwikkelingen aandienen die van belang zijn voor het jeugd- en kindervakantiewerk zal Jeugdwerk Limburg hiervan melding maken.

Tussentijds kun je natuurlijk altijd met je vragen bij Jeugdwerk Limburg terecht via info@jeugdwerklimburg.nl of telefonisch bij projectcoördinator John Wilbers, telefoon 06-27164361.

Update van 3 mei 2020.

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.