Informatieavond: Fondsenwerving, hoe pak je dat succesvol aan?!

Ken je dat? Je hebt een leuk idee, alleen komt al snel de vraag "Wie betaalt dat?!". Er zijn veel fondsen in Nederland die gelden beschikbaar stelt. Maar hoe pak je dat succesvol aan? Op deze vraag geeft Monique Janssen van JEMO op donderdag 28 november in St. Joost antwoord.

Fondsenwerving om je project te kunnen realiseren

Elke vrijwilligersorganisatie is op zoek naar nieuwe geldbronnen. Naast contributies, subsidies, deelnemersgelden, financiële acties en sponsoring kan een beroep worden gedaan op fondsen.
Tijdens de laatste jaarvergadering werd door Monique Janssen van JEMO een presentatie verzorgd over wat fondsenwerving inhoudt en hoe men dit zo effectief mogelijk aan kan pakken.

Fondsenwerving is het geheel van activiteiten, dat een organisatie zonder winstoogmerk onderneemt, om het benodigde geld te verkrijgen voor haar activiteiten.
Er is een groot aantal fondsen in Nederland dat gelden beschikbaar stelt voor heldere en concrete plannen. Zowel landelijk, provinciaal, regionaal als lokaal zijn fondsen actief.

Voorwaarde voor fondsenwerving:

 1. De aanvrager dient een rechtspersoon (vereniging, stichting, of coöperatie) te zijn.
 2. Statutaire doelstelling van de aanvrager moet aansluiten bij het initiatief/project waarvoor je een bijdrage vraagt.
 3. Aanvraag moet passen bij de doelstelling van het fonds.

Statutaire doelstelling aanvrager:

 • Doel versus middel
 • Past datgene waarvoor je fondsengeld nodig hebt bij je statutaire doelstelling?

Voor het indienen van een begroting bij fondsenwerving moet sprake zijn van stapelfinanciering.  Dit houdt in dat er ook andere geldbronnen aangeboord dienen te worden. Bijvoorbeeld: Gemeentelijke bijdrage in geld en/of natura, opbrengst uit evenementen of geldinzamelacties, zelfwerkzaamheid, sponsoring en inzet van eigen middelen.

Andere spelregels bij fondsenwerving:

 • De activiteit mag nog niet gestart zijn;
 • Het benodigde mag nog niet zijn aangeschaft;
 • Je kunt niet jaarlijks terugkomen;
 • Fondsenwerving is alleen voor het tekort;
 • Op tijd beginnen;
 • Fondsenwervingstraject duurt gemiddeld ¾ jaar;

Hoe dien je een aanvraag in bij een fonds?

 • Verzamelen van alle stukken van de gevraagde lijst
 • Selecteer de fondsen: Op basis van je statutaire doelstelling, van je plan, of van je begroting;
 • Opstellen van een projectplan voor fondsenwerving.

Hoe vind ik de fondsen?

 • Fondsenboek of Fondsen Digitaal;
 • Kijken op websites van vergelijkbare verenigingen of organisaties;
 • Ogen en oren “de kost” geven (kranten, folders, borden bij bouwprojecten, e.d.).

 

Informatieavond op 28 november
Op donderdag 28 november vindt er een themapresentatie plaats over fondsenwerving. Deze wordt verzorgd door Monique Janssen van JEMO. Aanvang 19.30 uur. Eindtijd 21.30 uur.
Locatie: Gemeenschapshuis ’t Patronaat, Caulitenstraat 6, 6112 AL Sint Joost.
Aanmelden kan tot uiterlijk 20 november.
Elke jeugdwerkorganisatie wordt in de gelegenheid gesteld om een of meerdere casussen aan te reiken die op deze avond zullen worden behandeld.
Aanmeldingen en eventuele casus(en) kunnen worden doorgegeven via: info@jeugdwerklimburg.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.