Corona-maatregelen vanaf 29 april en advies Jeugdwerk Limburg

Op 21 april heeft het kabinet besloten dat we doorgaan met de corona-aanpak in Nederland. De meeste maatregelen (handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, 1,5 meter afstand houden) worden verlengd tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. De gedetailleerde maatregelen vind je op www.rijksoverheid.nl.

Besloten is dat de scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang op 11 mei hun deuren openen. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.
Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden). Concreet betekent dit:

  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.

Gemeenten wordt gevraagd samen met lokale sportclubs te kijken naar de mogelijkheden en faciliteiten, zodat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen. Dus ook de niet-leden van een vereniging. Daardoor kunnen verschillen tussen gemeenten ontstaan.
Alhoewel jeugd- en kindervakantiewerkorganisaties niet expliciet worden genoemd, hebben ook zij buitensport- en spelactiviteiten in hun programma. Zij kunnen hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan het samen actief bewegen van onze jeugd in de buitenruimte.
Daarom denkt Jeugdwerk Limburg (samen met andere koepelorganisaties voor jeugd- en jongerenwerk) dat dit soort activiteiten onder de sportclausule kunnen vallen.
Jeugdwerk Limburg probeert op dit moment (woensdag 22 april) samen met de andere koepelorganisaties bij het Ministerie / RIVM duidelijkheid te krijgen of de activiteiten van jeugd- en kindervakantiewerkorganisaties (deels) onder de sportclausule vallen. Zodra wij duidelijkheid hierover hebben, zullen wij dit melden en nader uitgewerkte tips voor het organiseren van deze activiteiten publiceren.

Kan het kindervakantiewerk doorgaan?
De huidige maatregelen gelden tot en met 19 mei. Of daarna (of misschien al eerder) een verdere versoepeling komt, horen we pas een week van tevoren.
We mogen ervan uitgaan dat de 1,5 maatregel voor volwassenen ook na 19 mei zal blijven. Bij een kindervakantiewerkweek met bijvoorbeeld 150 kinderen zijn al gauw zo’n 50 volwassen vrijwilligers betrokken. Een enorme uitdaging om de activiteiten dan met de 1,5 meter regel op de ‘normale’ manier uit te kunnen voeren. De organisatie vergt dan een heel andere en creatieve aanpak om de activiteiten op een veilige manier uit te kunnen voeren. Ook is de hygiëne belangrijker dan ooit en zijn activiteiten waarbij een grote groep ouders is betrokken sowieso onmogelijk!
Daarbij is het de vraag of alle vrijwilligers ook in deze bijzondere omstandigheden nog bereid zijn om zich (extra) te willen blijven inzetten. En ook de vraag of ouders/verzorgers hun kinderen wel willen laten deelnemen. Echter als activiteiten op een veilige manier worden georganiseerd zal ook dit wel meevallen.
Maar vooral nu is het voor kinderen heel belangrijk dat voor hun activiteiten in de directe omgeving worden georganiseerd. Activiteiten waarbij zij zich samen met hun vriendjes kunnen uitleven. Immers de gebruikelijke vakanties en ook de daguitstapjes zullen zij grotendeels moeten gaan missen. Wellicht biedt de huidige vervelende situatie waarin wij met zijn allen verkeren ook nieuwe kansen voor jeugd- en kindervakantiewerkorganisaties!

En hoe staat het met het zomerkamp of bivak?
Voor het zomerkamp of bivak geldt hetzelfde als voor kindervakantiewerkactiviteiten. Daar komt nog een aantal aspecten bij. Zo is de overheid terughoudend in het toestaan van verplaatsingen van grote groepen. Is een kamp of bivak nog wel te organiseren met kinderen en volwassen leiding, mét inachtneming van de 1,5 meter regel? Is dat een hele week vol te houden? Hoe moet dat dan met slapen in een slaapzaal of tent? Hoe zie je het (gezamenlijke) eten voor je? Hoe pak je het aan met de hygiëne? Kun je groepen met auto’s vervoeren? Welhaast een onmogelijke uitdaging, zeker als je met een grote groep met zowel deelnemers tot 12 jaar en vanaf 12 jaar op kamp of bivak gaat. Met een kleine groep en enkele vrijwilligers is het natuurlijk wat makkelijker te organiseren.

Wat is de trend binnen het jeugdwerk op dit moment?
Enkele kindervakantiewerkorganisaties hebben hun KVW-week voor dit jaar al geschrapt, omdat zij onder de huidige omstandigheden onvoldoende mogelijkheden zien om hun activiteiten (zoals gewend) te organiseren. Zo hebben ook al enkele organisaties hun kamp of bivak geannuleerd. De meesten twijfelen nog en hebben op dit moment nog geen besluit genomen.
Ook zijn al organisaties bezig met het bedenken van alternatieve activiteiten die wél onder de huidige omstandigheden kunnen worden georganiseerd. Soms onderdelen uit het reguliere programma, maar ook heel nieuwe activiteiten. Deze initiatieven ontstaan omdat zij het belangrijk vinden dat er gedurende de vakantie wel wat voor de kinderen te doen is in hun dorp of wijk!

Wat adviseert Jeugdwerk Limburg?
Jeugdwerkorganisaties kunnen in overleg met hun gemeente vanaf 29 april als groepsactiviteit buitensport- en spelactiviteiten organiseren, die passen binnen de geldende corona-maatregelen. Zodra 100% duidelijk is of de jeugdwerkactiviteiten ook onder de sportclausule kunnen vallen, laten wij dit weten.

Jeugdwerk Limburg adviseert jeugd- en kindervakantiewerkorganisaties (mits het organisatorisch mogelijk is) een definitief besluit over de vakantieactiviteiten uit te stellen tot na 20 mei, zodat je uiterlijk 1 juni aan je vrijwilligers én aan deelnemers en hun ouders en/of verzorgers definitief kenbaar kunt maken wat je de komende zomerperiode wel en niet gaat doen. Wellicht komt er een wat soepelere regeling met meer mogelijkheden. Daarbij volgen ontwikkelingen zich in een rap tempo op, waarbij wellicht nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Voor organisaties die een accommodatie hebben geboekt of al andere verplichtingen zijn aangegaan, is het nu van belang te onderzoeken wat de consequenties zijn van annulering en of daar termijnen aan vasthangen. Tot nu toe blijkt dat daarover meestal goede afspraken zijn te maken.

Gebruik de komende tijd om na te denken hoe je je activiteiten binnen de geldende én de te verwachten maatregelen tóch vorm kunt geven. Misschien ontstaan zo wel nieuwe ideeën voor activiteiten, die vooral ook de komende zomerperiode zo belangrijk zijn voor de jeugd.

Jeugdwerk Limburg verzamelt alle best practices en nieuwe activiteiten, zodat andere organisaties hiermee hun voordeel kunnen doen. Daarnaast levert Jeugdwerk Limburg binnenkort tips voor de uitwerking van activiteiten onder de huidige omstandigheden met de geldende corona-maatregelen.

Tussentijds kun je natuurlijk altijd met je vragen bij Jeugdwerk Limburg terecht via info@jeugdwerklimburg.nl of telefonisch bij projectcoördinator John Wilbers, telefoon 06-27164361.

Website: Actuele info Rijksoverheid

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.