Corona update per 1 juli

Naar aanleiding van de persconferentie van woensdag 24 juni zijn de protocollen aangepast.
De versoepelde maatregelen per komende 1 juli gevenjeugdwerkorganisaties meer ruimte. De protocollen voor de zomerkampen en de dagactiviteiten tijdens de zomerperiode zijn aangepast en kun je vinden op de inmiddels bekende website: wegaanopzomerkamp.nl.

Waarom zijn de protocollen aangepast?

De overheid blijft, met haar maatregelen, in beweging op basis van de coronacijfers van het RIVM en hierin volgt ook Jeugdwerk Limburg de ontwikkelingen. De versoepelingen door de overheid, aangekondigd tijdens de persconferentie van 24 juni, geven de ruimte om de protocollen voor kampen en dagactiviteiten aan te passen. Met die aanpassingen kunnen we nog steeds veilig op kamp en veilig dagactiviteiten organiseren.

Als de overheid besluit de maatregelen deze zomer weer aan te scherpen zullen de protocollen opnieuw worden aangepast. Wees hierop bedacht tijdens het zomerkamp of de dagactiviteit. Overleg ook met de gemeente waar je het kamp of de dagactiviteiten organiseert. Zij kunnen, gelet op de plaatselijke situatie, aanvullende regels opstellen. Wethouders van gemeentes hebben van de gezamenlijke jeugdorganisaties een brief ontvangen met informatie en de vraag ruimte te bieden voor zomerkampen.

De Kampbubbel blijft gehandhaafd

Met de versoepelingen van de maatregelen rond het coronavirus kan en mag weer veel in Nederland. De versoepelingen zijn verwerkt in de protocollen, maar tegelijkertijd blijft de Kampbubbel bestaan. Afstand houden en het naleven van de hygiëneregels blijft cruciaal. Tijdens een kamp zit een grote, diverse, groep kinderen en begeleiders meerdere dagen en nachten dicht op elkaar. Bij slapen in gezamenlijke ruimtes zijn er nadrukkelijk meer risico's. Ook de hygiënische omstandigheden, ventilatie (bij binnenruimtes) en vermoeidheid zijn niet zoals thuis of op school: daar gaat het om kortdurend contact en kortdurend samenzijn. Het voorkomen van besmettingen is dus essentieel.
Met de Kampbubbels, waarbinnen nu meer vrijheid is door de versoepelingen, is het verantwoord om een langere tijd relatief dicht op elkaar te zitten. Dat is ook waar experts en overheid groen licht op hebben gegeven.

Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige versie van de protocollen?

Er zijn in alle documenten op verschillende thema’s aanpassingen doorgevoerd. Bekijk een overzicht van de wijzigingen op pagina 3 en 4 van de verschillende protocollen. Bekijk ook het bijbehorende factsheet. Zo heb je alle aanpassingen bekeken.


Hieronder de 3 belangrijkste thema’s op basis van de vragen die de gezamenlijke jeugdorganisaties de afgelopen tijd heeft gekregen.

1. Afstand houden

De overheid heeft met de versoepeling gekozen voor het loslaten van de afstandsregels tot 18 jaar. Zij houden hierbij de ‘alcohol’-grens aan, zodat dit het meest duidelijk is voor jongeren. Iedereen vanaf 18 jaar dient dus de 1,5 meter in acht te nemen. Bij sport-, spel- en bewegen (dus kortdurend contact) hoeft geen afstand gehouden te worden, ook niet voor iedereen die ouder is dan 18 jaar. Dat betekent dat (bege)leiding ook mee kan doen met sport-, spel- en bewegingsactiviteiten. De afstandsbeperking geldt voor de inactieve momenten buiten je programma zoals bij het eten, zitten bij het kampvuur, chillen en slapen.

2. Overnachten

(Bege)leiding: Indien er een grote slaapzaal of tent is waarbij optimaal geventileerd kan worden, kunnen meerdere begeleiders (binnen) slapen. Houd dan zoveel mogelijk afstand tussen de bedden, in ieder geval (veel) meer dan 1,5 meter. Twijfel? Slaap individueel!

Kinderen tot 18 jaar kunnen in een groep slapen, maar houd rekening met de volgende zaken:

• Zorg voor voldoende natuurlijke ventilatie van de slaapruimte (zowel bij tenten als groepsaccommodaties).

• Zorg voor enige afstand tussen de bedden. Waarborg deze afstand, bijvoorbeeld door: tassen tussen de bedden te plaatsen en/of steeds een plaats vrij te houden tussen de bedden. Of slaap in kleinere groepen verspreid over meerdere kamers of tenten. Of laat kinderen in individuele tenten (puptentjes) slapen.

• Stapelbedden zijn toegestaan mits aan bovengenoemde voorwaarden kan worden voldaan. Voldoende natuurlijke ventilatie is echt nodig!

3. Vervoer

Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt geen maximum aantal kinderen in een auto. Er mogen net zoveel kinderen vervoerd worden als er zitplaatsen (gordels) zijn in een auto. Mondkapjes dragen bij gezamenlijk vervoer is in deze leeftijdsgroep niet nodig.

Voor kinderen/jongeren van 13 tot 18 jaar geldt geen maximum aantal personen per auto (het aantal plaatsen/gordels is bepalend). Reizen met een mondkapje wordt geadviseerd als deelnemers uit verschillende huishoudens komen.

Vermijd drukte in het openbaar vervoer om contacten buiten de Kampbubbel te voorkomen. Overweeg, voor oudere deelnemers, dat het reizen per fiets naar het kampterrein een goede en veilige optie is. Ga je fietsen? Reis dan ook alleen in (een subgroep van) de Kampbubbel.

Begeleiding en andere betrokkenen, kunnen carpoolen. Reizen met het openbaar vervoer kan, maar vermijd drukte en volg de regels in het OV.

Indien er gebruik gemaakt wordt van gezamenlijk vervoer zoals personenbusjes of touringcars, houd dan rekening met de hygiënemaatregelen die gelden in voor dit vervoerstype en maak duidelijke afspraken met het verhuur- of busbedrijf. Vervoer vindt uitsluitend plaats met de eigen Kampbubbel.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over de protocollen en de huidige aanpassingen?

We hebben, samen met een aantal jeugd- en kamporganisaties, in de protocollen en op de factsheets alles zo duidelijk mogelijk proberen te omschrijven. Ook in de info in deze mail zal meer duidelijk gemaakt hebben. Op de website wegaanopzomerkamp.nl kun je in de balk bovenin klikken op ‘meest gestelde vragen’. Bijna dagelijks wordt deze rubriek ververst.

Mocht je toch met een vraag blijven zitten dan kun je terecht bij Jeugdwerk Limburg: John Wilbers, via 06-27164361. Bij een uitzonderlijke vraag zal intern ruggenspraak plaatsvinden alvorens op korte termijn een concreet antwoord te kunnen geven. Op deze wijze voorkomen we dat we later op zaken terug moeten komen. We kunnen ook, als dat nodig is, met onze samenwerkingspartners ruggespraak hebben. We bespreken jullie casus en bellen snel terug.

Tot zover onze berichtgeving over de versoepeling van de corona-maatregelingen. Wij wensen alle vrijwilligers en hun organisaties een fijne zomer en een goede vakantieperiode.

Vraag vanuit de samenwerkende jeugdorganisaties

De coronacrisis heeft gevolgen voor zomervakanties van kinderen en jongeren. Er is grote behoefte aan goede vakantievoorzieningen. De samenwerkende jeugdorganisaties zien dat zomerkampen- en activiteiten op sommige plekken doorgaan, al dan niet in aangepast vorm, terwijl andere clubs en organisaties ervoor kiezen geen kamp of een alternatief aan te bieden. Van veel organisaties horen we ook dat er een toename van inschrijvingen is.

Met een korte enquête willen we, samen met organisaties waarmee het protocol is opgesteld, het effect van de coronacrisis op de vakantiekampen en -activiteiten van de komende zomervakantie, achterhalen. We zijn benieuwd wat er ten opzichte van de oorspronkelijke plannen veranderd is door de coronacrisis. Op basis van de cijfers kunnen we de impact duidelijk maken, ook richting de Overheid. Wil je namens jouw organisatie deze enquête invullen? Alvast veel dank voor het deelnemen! Ga hier naar de vragenlijst.

De uitslagen van het onderzoek worden anoniem verwerkt.

Website: We gaan op zomerkamp

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.