Teruggaaf energiebelasting

De overheid wil dat je zuiniger en efficiënter omgaat met energie. Daarom heft de overheid belasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Door de belasting wordt de totaalprijs van energie hoger. Een hogere energieprijs kan mensen stimuleren minder energie te gebruiken. In sommige gevallen kunnen bedrijven en instellingen energiebelasting terugkrijgen.

Energiebelasting
De overheid wil dat u zuiniger en efficiënter omgaat met energie. Daarom heft de overheid belasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Door de belasting wordt de totaalprijs van energie hoger. Een hogere energieprijs kan mensen stimuleren minder energie te gebruiken.

Wat is teruggaaf energiebelasting?
Waarschijnlijk komt jouw instelling in aanmerking voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting. Deze energiebelasting betaalt u aan het energiebedrijf en staat op de eindfactuur over de verbruiksperiode. De teruggaaf is 50% van de energiebelasting die het energiebedrijf in rekening heeft gebracht, min de ‘heffingskorting’.

Wanneer kom je hiervoor in aanmerking? Als je voldoet aan 1 of meer van onderstaande eisen of volg dit stroomschema:

  • Beheert uw instelling een gebouw dat voor minstens 70% bestemd is voor openbare erediensten of voor het houden van openbare bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard?
  • Hebt u van ons een beschikking gekregen waarin wij de instelling aanwijzen als algemeen nut beogende instelling (ANBI)?
  • Behartigt uw instelling een sociaal belang?
  • Heeft uw instelling als doel een gebouw te beheren en te exploiteren voor ANBI’s of instellingen die een sociaal belang behartigen?

Wat is Teruggaaf duurzame energie?
Met ingang van 1 januari 2013 betaalt u over elektriciteit en aardgas naast de energiebelasting ook de ODE. Deze opslag vindt u ook op de eindfactuur van uw energiebedrijf. Hiervoor geldt ook de teruggaaf van 50%.

Verzoek op tijd doen
Om voor teruggaaf in aanmerking te komen, moet u binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode een verzoek doen. Wij behandelen uw verzoek en betalen het bedrag aan u terug als u aan de voorwaarden voldoet. Als uw verzoek te laat is nemen wij het verzoek toch (ambtshalve) in behandeling. Dit betekent dat u dan niet in beroep kunt gaan en geen bezwaar kunt maken tegen onze beslissing op dit verzoek.

Hoe?
Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE; tot 1 januari 2020 ‘opslag duurzame energie’ genaamd) die u hebt betaald voor het verbruik van aardgas en/of elektriciteit in een onroerende zaak.

Invullen en opsturen
Vul het formulier met de computer in en druk hem af. Rond bedragen af op hele euro’s. U mag dat in uw eigen voordeel doen. Stuur het ingevulde formulier naar: Belastingdienst Postbus 3091 6401 DN Heerlen De bladzijden met de toelichting hoeft u niet in te sturen.

Meer informatie
Hebt u nog vragen? In de toelichting bij dit formulier en op deze website vindt u meer informatie. Voor vragen over de teruggaafregeling van de energiebelasting en ODE kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800-0543, op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Website: Verzoek Teruggaaf energiebelasting

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.