Uitkomsten project ‘geen financiële drempel voor deelname'

Jeugdwerk Limburg vindt dat élk kind samen met leeftijdsgenootjes moet kunnen deelnemen aan activiteiten en maakt zich hier sterk voor. Entree en deelnemersbijdrage mag hiervoor geen belemmering zijn.

Wat kunnen jeugdwerkorganisaties doen én waar kunnen zij als organisatie een beroep op doen?

Samen voor alle kinderen

Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Samen bieden zij één portaal waar ouders en intermediairs een aanvraag kunnen doen voor de voorzieningen die de organisaties bieden.

Armoedebeleid is voor iedere gemeente een uitdaging. De gemeentelijke voorzieningen kunnen via de Sam& portal zichtbaar worden gemaakt. Sam& biedt ouders die ondersteuning willen, laagdrempelig toegang tot een breed pakket aan voorzieningen van verschillende organisaties. Ze zetten zich in voor hetzelfde doel: ervoor zorgen dat alle kinderen gewoon mee kunnen doen. Samen kunnen we dit bereiken!

De ouder kan (met de vrijwilliger/jeugdvereniging) op de website van Sam& een aanvraag indienen door aan te geven waar zij allemaal behoefte aan heeft. Van sport tot muziek, van schoolreisjes tot het vieren van de verjaardag en van een laptop tot kleding. Vervolgens gaat de aanvraag naar het lokale Leergeld. Zij nemen contact op met de betreffende ouder(s) om kennis te maken. Verder kun je als jeugdwerkorganisatie  hier geen beroep op doen.

Kijk voor meer informatie op de website www.samenvoorallekinderen.nl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stichting jarige job

Stichting Jarige Job helpt kinderen van 4 t/m 12 jaar door het geven van een verjaardagsbox ter waarde van €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school.

De ouders kunnen een aanvraag doen via de website Stichting Jarige Job. Verder kun je als jeugdwerkorganisatie  hier geen beroep op doen.

Kijk voor meer informatie op de website Verjaardagsbox - Stichting Jarige Job.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het vergeten kind

Het Vergeten Kind strijdt voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij. Daarom organiseren zij: Heppie vakanties en weekenden, Heppie boxen, de week van Het Vergeten Kind, lespakketten met gratis documentaires en workshops.

Als ouder kun je je kinderen aanmelden voor de Heppie vakanties, weekenden en boxen. Verder kun je als jeugdwerkorganisatie  gebruikmaken van het gratis lespakket. 

Kijk voor meer informatie op de website www.hetvergetenkind.nl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Limburg kent een 12-tal autonome afdelingen die actief zijn binnen Limburgse gemeenten. Dit maakt dat elke afdeling haar eigen procedures heeft. Er is geen eenduidige routing voor het aanvragen voor financiële steun voor kinderen die dat nodig hebben.

Stichting Leergeld is in een aantal gevallen intermediair voor Jeugdfonds Sport en Cultuur. Zij zijn dan het eerste aanspreekpunt voor ouders en/of verzorgers.

Als jeugdwerkorganisatie  kun je hier geen beroep op doen, wél kun je ouders doorverwijzen naar de Leergeld Stichting in jullie gemeente. 

Kijk voor meer informatie op de website https://www.leergeld.nl/.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kinderfonds Midden-Limburg

Dit regionale fonds zet zich in voor kinderen in de leeftijdsgroep 0 tot en met 12 jaar. Kinderen die woonachtig zijn in de regio Roermond/ Weert kunnen voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking komen. Het gaat hierbij met name om deelname aan clubactiviteiten, verjaardagen, uitstapjes enzovoort.

De ouders en de jeugdwerkorganisatie  kunnen rechtstreeks een aanvraag doen bij dit fonds óf via Jeugdwerk Limburg.   

Kijk voor meer informatie op de website www.kinderfondsmiddenlimburg.nl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Dit fonds financiert contributie- en/of deelnemersgelden voor jeugd en jongeren vanaf 0 tot en met 18 jaar. Tevens kan een vergoeding worden aangevraagd voor materialen die aangeschaft dienen te worden die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van de betreffende hobby. 

Een aanvraag kan alleen worden gedaan door een zogeheten intermediair. Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, buurtcoach, schuldhulpverlener of een medewerker van een sociaal wijkteam. De ouders kunnen dus zelf geen aanvraag indienen. Ook als jeugdwerkorganisatie kun je hier geen beroep op doen.

Kijk voor meer informatie op de website www.jeugdfondssportenclutuur.nl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nationaal Fonds Kinderhulp 

Kinderhulp helpt met iets groots, of iets kleins. Iets dat kinderen de kracht geeft om mee te doen. Bijvoorbeeld een dagje uit of cadeautje van de Sint. Dus kan een kind niet voor hulp bij fondsen als Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur of Stichting Jarige Job terecht? En kan de gemeente ook niks betekenen? Dan is dit fonds er voor deze kinderen.
Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen, maar maatschappelijke organisaties zoals een bewindvoerder, wijkteam of jeugdhulpverlener wel. Verder kun je als jeugdwerkorganisatie  hier geen beroep op doen.

Kijk voor meer informatie op de website https://kinderhulp.nl/

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.