big background

scholing

Het scholingsaanbod bestaat hoofdzakelijk uit workshops van 2 uur. Uit ervaring blijkt dat veel vrijwilligers deze tijdsduur het meest geschikt vinden. Desgewenst kan er in overleg met de opdrachtgever rond de genoemde (of andere) onderwerpen een uitgebreider programma op maat worden aangeboden.

De scholingsactiviteiten kenmerken zich door hun grote interactiviteit. Er is een goede balans tussen theorie en praktijk. De deelnemers gaan samen met de workshopleider actief aan de slag. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en samen wordt binnen het aangereikte theoretische kader naar oplossingen gezocht. Vaardigheden die aan de orde komen, worden praktisch geoefend.

De kosten voor scholingsactiviteiten kunnen mede dankzij de financiële bijdrage van de Provincie Limburg laag worden gehouden. Voor niet-lidorganisaties zijn de kosten hoger dan voor lidorganisaties. Vaak kiezen niet-lidorganisaties in zo’n situatie voor een lidmaatschap om zo ook van het lagere tarief te kunnen profiteren.

De kosten zijn inclusief alle materialen en verstrekte documentatie.

Tijdsduur, aantal deelnemers en kosten

Voor de workshops zijn de tijdsduur, het aantal deelnemers en het tarief standaard vastgesteld. Bij de workshops waarbij hiervan wordt afgeweken staat dit in de beschrijving uitdrukkelijk vermeld.

Tijdsduur
De workshops duren 2 uur.

Deelnemers
Het minimaal aantal deelnemers is 10, het maximum aantal is 20.

Kosten
Lidorganisaties : per persoon: € 10,25; per groep: € 82,00
Niet-lidorganisaties: per persoon: € 20,50; per groep € 165,00
Dienstverlenende instellingen: per groep € 425,00

Is er vanuit jullie organisatie interesse voor een of meer activiteiten, geef dit dan door aan Jeugdwerk Limburg bureau. Een Jeugdwerk Limburg adviseur neemt daarna contact op om af te spreken waar en wanneer de activiteit kan doorgaan.

Workshops en andere scholingsactiviteiten boeken 

Jeugdwerk Limburg
telefoon: (0475) 31 51 51 of (06) 27 16 43 61
e-mail: info@jeugdwerklimburg.nl

Volg ons op Facebook
Mogelijk gemaakt door de provincie Limburg

contact

Heb je vragen neem dan gerust contact met ons op:

Jeugdwerk Limburg
: Postbus 1048, 6040 KA Roermond
: (0475) 31 51 51
: info@jeugdwerklimburg.nl
Terug naar boven